NİŞAN BOZULUNCA TAZMİNAT İSTENEBİLİR Mİ?

fft31_mf4996132

Nişanlanmak, toplumumuzda evlenmeden bir önceki adım olarak değerlendirilmektedir. Yalnızca toplumsal açıdan değil, hukuki açıdan da nişanlılık evlilik vaadi olarak değerlendirilmektedir ve nişanlılığa birtakım hukuki sonuçlar bağlanmıştır. Nişanın haksız olarak bozulması ihtimalinde,

  • Maddi tazminat
  • Manevi tazminat
  • Eşyaların geri verilmesi

söz konusu olabilir. Maddi tazminat istenmesi Türk Medeni Kanunu’nun 120. maddesinde düzenlenmiştir. Maddi tazminat istenmesi için maddi tazminat isteyen tarafın kusuru veya haklı sebep oluşturacak bir davranışı bulunmamalıdır. Tazmin edilebilecek maddi zararın ise evlenme amacıyla yapılmış olması gerekmektedir. Evlendikten sonra oturulacak ev için alınan eşyalar, balayı masrafları, boya badana masrafları gibi masraflar evlenme amacıyla yapılmış masraflara örnek olarak verilebilir. Bu harcamaların dürüstlük kuralına uygun yapılması gerekmektedir, yalnızca tazminat isteminde bulunabilmek adına evlilik adına yapılmamış masrafların veya evlilik adına yapılmış aşırı masrafların istenilmesi mümkün değildir.

Ancak, tarafların anlaşması ihtimalinde masraflar aşırı dahi olsa istenebilir. Tazminat konusunda taraflar anlaşırlarsa anlaştıkları meblağ tazminata konu olur. Ancak anlaşmazlarsa hak sahibi olan taraf tazminat davası açmalıdır. Tazminat davasında davacı taraf, nişanın haksız yere veya karşı tarafın kusurlu fiilinden dolayı bozulduğunu ispat etmelidir.

Davanın tarafları kural olarak nişanlılardır. Ancak nişanlılardan birinin ölmüş olması ihtimalinde davaya mirasçıları devam edebilir. Hakim, tazminat miktarını takdir yetkisiyle belirler, tüm talepleri kabul etmekle yükümlü değildir.

Yalnızca nişanlı değil, nişanlının ana babasının veya onlar gibi hareket eden kimselerin de diğer nişanlıdan tazminat isteme hakkı vardır. Ana baba veya onlar gibi hareket edenler dürüstlük kuralına uygun olarak nişanlılar için yaptıkları masrafları talep edebilirler. Tazminat istemleri genel maddi tazminat hükümlerine tabidir.

                                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir