YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEYEN MESLEKLER

HURRİYET-UFUK_TARHAN-GELECEGIN_MESLEKLERI-19_TEMMUZ_2012-FOTOGRAF

Yabancılara Türkiye’deki istihdam ihtiyacı, iş gücü ve ekonomik dalgalanmalar göz önüne alınarak çalışma izni verilmektedir. Ancak bazı meslekleri yabancıların icra etmesi yasaklanmıştır. Bu meslekler ise şunlardır:

  1. Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
  2. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
  3. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
  4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
  5. Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
  6. Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
  7. Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca)
  8. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
  9. Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir