HAZİNENİN SAHİP OLDUĞU TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL

 

arazi

Daha önceki bir yazımızda (Bkz. İlgili yazımız…) genel anlamda ecrimisil tazminatının ne olduğunu açıklamıştık. Bu yazımızda ise Hazine adına kayıtlı taşınmazlardaki ecrimisil taleplerini açıklamaya çalışacağız.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre ecrimisil; hazine taşınmazının, idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, idarece talep edilen işgal tazminatı olarak tanımlanmıştır. Bahsi geçen ecrimisil (haksız işgal tazminatı); izinsiz kullanım sebebiyle istenen bir tazminat olduğu için işgal eden kişiden istenecektir. Dolayısıyla işgal etmeyen kişilerden yahut da taşınmazı gerçekten satın alıp sahibi olan kişilerden ecrimisil talep edilmemelidir.

Ecrimisil bedeli ilgili kurumun komisyonu tarafından tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek; imar durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi, alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, taşınmazın kullanım şekli ve işgalden dolayı gelir elde edilip edilmediği, aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller gibi her türlü ölçütler bu tespitte dikkate alınacaktır.

Ecrimisil işlemine karşı, ecrimisil talep edilen kimse, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili kuruma dilekçeyle müracaat ederek düzeltme talebinde bulunabilmektedir. Düzeltme talepleri de talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde komisyonca karara bağlanmakta ve bu kararın sonucu, karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde düzenlenmekte ve ilgilisine tebliğ edilmektedir.

Belirtmekte fayda var ki; işgalciler tarafından dava açılmış olması, ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi işlemini durdurmamaktadır. Ecrimisilin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devam edebileceği anlamına gelmeyeceğinden, işgalci kullanımını derhal durdurmalıdır.

                                                                                                          Hukuk Desteği

 

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir