MEMURLARDA BABALIK İZNİ

babaya-dogum-izni

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonrası, doğum ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinlerin kullanımında farklılıklar ortaya çıkmıştır, bu duruma ilişkin olarak da 13 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de Kamu Personeli Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Bu tebliğe ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesine bakıldığında eşi doğum yapan, başka bir deyişle baba olan memura doğumu takiben kullanabileceği 10 günlük izin hakkı tanınmıştır. Bu hakkın kullanımı kural olarak memurun eşinin doğum yapmasıyla başlar. Ancak bu sürenin başlangıcını doğum olarak kabul etmek, söz konusu memur açısından sorun oluşturabilir. Bu nedenle, babalık izninin kullanımı, doğumdan sonraki makul bir sürede olmalıdır.

Eşi doğum sırasında vefat eden memurun istekte bulunması halinde, anneye doğum sonrasında verilecek olan izin kadar izin kullanma hakkı tanınır. Bebeğin ölü doğması ihtimalinde ise, babalık izni hakkı gündeme gelecektir. Ayrıca eşi doğum yapan baba memurun da 24 aya kadar aylıksız izin kullanma hakkı bulunur.

Daha önce işçilerde babalık izni yazımızda  da bahsettiğimiz gibi (Bkz.İlgili yazımız…) memurlarda da en az yüzde 70 oranında engelli ya da devam eden hastalığı olan çocuğun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilmesi düzenlenerek babalık izninin kapsamı genişletilmiştir.

Babalık izni, mazeret izni kapsamında değerlendirilen bir izin olduğundan, izin süresince mali haklar ve sosyal yardımların varlığı korunur ve yıllık izin hakkından bağımsız olarak değerlendirilir.

                                                                                                                                Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir