EVDE ÇALIŞANLAR

fft2mm4462564

Evde hizmet sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nun 461. maddesinde de tanımlandığı üzere: “işverenin verdiği işi, işçinin kendi evinde veya belirleyeceği başka bir yerde, bizzat veya aile bireyleriyle birlikte bir ücret karşılığında görmeyi üstlendiği sözleşmedir.” Evde hizmet sözleşmesi, özel bir hizmet sözleşmesi türü olup işçinin işverenin işyerine veya iş organizasyonuna dahil olmaksızın, kendi tercih ettiği bir yerde yahut kendi evinde işi yapması bu sözleşmenin karakteristik özelliğini oluşturur.

Evde hizmet sözleşmesinde, işçi işverene hem iş talimatları bakımından hem de maddi açıdan bağımlı olmakla birlikte hukuki açıdan bağımlılığı diğer hizmet sözleşmelerine nazaran daha da zayıflamıştır. Ayrıca evde hizmet sözleşmesi yapan işçi, işi tek başına yapmak zorunda değilidir, aile bireylerinden yardım alarak veya başkalarından yardım alarak da işi yapabilir.

İşveren, işçi ile doğrudan temas halinde olmadığından, her yeni işle birlikte işçiye genel çalışma şartları dışında kalan ve işe özgü olan özelliklerle birlikte, gerekiyorsa işçi tarafından sağlanacak malzemeyle söz konusu malzemenin ücretini de temin etmekle mükelleftir.

Evde hizmet sözleşmesiyle birlikte işçi işi yerine getirmek ve işveren tarafından sağlanan malzeme ve araçlara gereken özeni gösterme borcu altına girerken; işveren işçinin yaptığı işi denetlemek, eğer mevcutsa ayıbı bildirmek, eğer ürün ya da hizmet ayıpsızsa yapılan işi kabul etmek borcu altındadır. Ayrıca işveren ürünü/hizmeti teslim almasıyla birlikte işçiye ücretini de ödemelidir.

İşçi ile işveren arasındaki sözleşme eğer süre kararlaştırılmamışsa veya işçi işveren için aralıksız olarak çalışıyorsa belirsiz süreli iş sözleşmesi kabul edilir ve belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümlerince değerlendirilir. Ancak, deneme işi olarak belirlenen bir iş varsa, bu sözleşme belirli süreli sözleşme olarak değerlendirilir ve belirli süreli sözleşme hükümleri uygulanır. Eğer işçi, işveren için aralıklarla çalışıyorsa bu durumda da belirli süreli iş sözleşmesi kabul edilir ve sürenin bitimiyle ihtar gerekmeksizin kendiliğinden hizmet/iş ilişkisi sona erer.

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir