MEMURLARDA SÜT İZNİ

Regus_Gorsel1

Daha önceki yazılarımızda işçinin annelik haklarına (Bkz. Ilgili yazımız…) değinmiştik. Bu yazımızda ise, son düzenlemeler ve değişiklikler ışığında memurun süt izni ve yarım günlük izin hakkı hususlarına değinilecektir.

Memur, doğum sonrasında süt izni ya da yarım günlük izin arasında hangisini tercih ettiğini, bağlı olduğu kuruma dilekçe yoluyla bildirecektir. Süt izni kadın memurun bebeğini emzirmek için kanunda belirlenen sürelerle izin almasıdır. Yarım günlük izin ise, kanunda belirlenen sürelerde yarım günlük mesai sürelerinde çalışılmasıdır.

Süt izni 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinde düzenlenmiştir. Kadın memur, analık izninin bitimini takiben ilk altı ay günde üç saat, ikinci altı ayda ise bir buçuk saat süt izni kullanabilir. Bu sürenin hangi saatler arasında kullanılacağı ve sıklığı kadın memurun tercihine bağlıdır. Çoğul gebeliklerde ise süre aynen korunur.

Süt izni süresinde kadın memurun çocuğunu kaybetmesi ihtimalinde süt izni sona erer. Gün içinde kullanılmayan süt izni süreleri diğer günlere eklenerek kullanılamaz. Süt izni, saatlik izin olarak değerlendirilerek yıllık izne mahsup edilemez.

Yarım günlük izin ise şöyledir: Doğum sonrası analık iznini takiben ilk doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, üç ve üzeri doğumlarda ise altı ay yarım gün çalışabilir. İzne konu sayılar kadın memurun yaşayan çocuklarının sayısı değil, yaptığı doğumun sayılarıdır. Örneğin, bir çocuğu ölü doğmuş bir memurun doğum yapması ihtimalinde kadın memurun ikinci kez doğum yaptığı kabul edilerek yarım günlük izni bu şekilde belirlenecektir.

Çoğul doğum söz konusu ise (ikiz, üçüz ve sair …) bu sürelere birer ay ilave edilecektir. Eğer çocuk engelli olarak dünyaya gelmişse, yarım günlük izin hakkı 12 ay olarak düzenlenmiştir. Doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti durumunda ise, memurun yarım günlük izin süresi, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren on iki aylık sürenin kalan kısmı kadardır.

Yarım günlük çalışma saatleri, memurun bağlı olduğu kurum tarafından belirlenir. Kural olarak yarım günlük çalışma süresi, günlük çalışma saatinin yarısıdır. 24 saat çalışabilmeyi gerektiren alanlarda ise haftalık 20 saat çalışılacak şekilde düzenleme yapılır. Yarım günlük izin kullanılırken, çocuğun ölmesi ihtimalinde anne memur yarım günlük izninin geriye kalan kısmını kullanamaz.

Yarım günlük izin ve süt izni aynı anda kullanılamaz. Daha önce de değindiğimiz gibi, anne memur doğum sonrası analık iznini takiben hangi izni tercih ettiğini ve kullanacağını kurumuna dilekçe yoluyla bildirmelidir. Ancak, anne memur istediği takdirde süt izninden yarım gün çalışma iznine geçiş yapabilir. Bu geçiş de dilekçe yoluyla mümkün olur. Bu ihtimalde anne memur, yarım gün izninden kalan kısmı kullanmaya hak kazanır.

                                                                                                                      Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “MEMURLARDA SÜT İZNİ”

  1. Kurumun 2 ay süreli yarım gün çalışma hakkını kullandirtmama yetkisi varmı? Teşekkür ederiz.

  2. Yarım gün izin bitince tam gün mü çalışacak yolsa kalan süre kadar 3 saat ve 1,5 saat süt izni kullanabilecek mi? Aynı anda kullanılmayacak onu anladık fakat yarım gün bitiminde ne olacak?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir