DEVLET MEMURLUĞU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

devle

Devlet memurluğuna başvurabilmek için bazı genel ve özel şartlar aranmaktadır. Bu şartları taşıyan kişiler devlet memuru olabilmek için başvuruda bulunabilirler. Bu şartların bazıları genel nitelikli şartlar olup Devlet Memurluğu Kanunu’nda düzenlenmiştir. Genel şartlar şunlardır :

  Türk vatandaşı olmak,

– 18 yaşını doldurmuş olmak veya bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için 15 yaşını doldurmuş olmak ,

– İşin gereğine göre belirtilmiş olan eğitim şartlarını taşımak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Askerlik durumuna ilişkin bir sorun taşımamak (Askerlikle ilişkili olmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerliği yapmış olmak veya askerlikte ertelemede bulunmuş olmak),

-Görevini yapmasına engel olacak bir akıl sağlığı taşımamak.

Bu şartlar bütün devlet kademelerince aranan genel nitelikli şartlar olup, bazı devlet kurumlarının yönetmeliklerinde belirtilmiş özel nitelikli şartlar da aranıyor olabilir. Bu özel nitelikli şartlara örnek olarak aranan bir diploma kaydı verilebilir.

Yukarıdaki şartları taşıyanlar devlet memuru olmak adına başvuru yapabilir, devlet memurluğu için aranan sınavlara girebilirler.

                                                                                                                 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir