HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE UYGUN/AYKIRI DAVRANILMASI HALİNDE NE OLUR?

Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (“HAGB”) kararı verilen kişinin beş yıl süreyle kasten herhangi bir suç işlememesi öngörülmüştür. Ancak HAGB kararı verilmesi bazı şartların mevcut olmasına bağlıdır (Bkz. İlgili yazımız). Hakkında HAGB kararı alınan sanığın beş yıl boyunca kasten suç işlememesi gerekmektedir.

Hakkında HAGB kararı verilen sanık beş yıllık süreyle denetime tabi tutulur. Sanık eğer bu denetim süresi içinde kasten bir suç işlemez ve hakimin belirlediği diğer yükümlülüklere uygun hareket ederse açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir. Dava düştükten sonra yargılanan kişi davadan önceki hukuki durumuna geri döner. Sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya hakimin belirlediği yükümlülüklere aykırı hareket etmesi halinde açıklanması geri bırakılan hüküm mahkeme tarafından açıklanır.

Beş yıllık denetim süresi içinde suç işlemese dahi, hakimin belirlediği denetimli serbestlik yükümlülüklerini yerine getirmeyen sanık hakkında verilmiş olunan hükmün açıklanmasına karar verilir. Bununla beraber mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getir(e)meyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü de kurabilir.

Denetim süresi içinde sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak uymasına karar verilebilecek durumlar Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi 8. fıkrasında şöyle açıklanmıştır:  “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. (Ek cümle: 18/6/2014-6545/72 md.) Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak; a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,  b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına, c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine, karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.”

 

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE UYGUN/AYKIRI DAVRANILMASI HALİNDE NE OLUR?”

  1. merhabalar öncelikle kolay gelsin 2011 de Mahkemem vardı özel belgede sahtecilik suçundan kararda takdiren 1 yıl tcknın 62 maddesine 1/6 indirilerek 10 AY hapis aldım Hagb kararı verildi 5 yıl denetimli serbestlik verildi 2016 9 ayında davanın düşürülmesine yazıyor kararda 2017 de çıkan khk dan önce kimlik sürem 12 ayda bitiyor iptal durumu söz konusu mudur 2016 da yenileme de bi sıkıntı çıkmamıştı davanın düştüğüne dair Mahkemeden karar mı almam lazım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir