EŞİN EVE GİRMESİNİ ENGELLEMEK BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

indir (10)Evlilik birliğinin korunması Türk Hukuku için oldukça önemli bir konudur. Bunun nedenlerinden biri ailenin toplumun en küçük yapı taşı olarak birarada tutulmasının sağlanması iken; diğeri ise toplumsal, kültürel yapımıza dayanmaktadır. Bu doğrultuda evliliğin yasal olarak bitirilmesinin şartları kanun koyucu tarafından düzenlenmiş ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) içerisinde ayrıntılı olarak hükme bağlanmıştır. Boşanmak isteyen tarafın haklı bir neden ileri sürmesi gerekmektedir. Anılan boşanma nedenleri TMK’da özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Terk nedeniyle boşanma Kanun’da düzenlenen boşanma nedenlerinden birisidir. Burada hakimin nazara alacağı esas unsur eşlerden birisinin ortak yaşamı sekteye uğratmak amacıyla evi terk etmesidir. Bununla beraber terk nedeniyle boşanma farklı şekillerde gerçekleşebilir. Bunları sayacak olursak;

  • Eşin evi terk etmesi
  • Eşi evden kovmak (Bkz. ilgili yazımız…)
  • Eşin eve girmesini engellemek (kilidi değiştirmek)
  • Eşi ailesine göndermek

Biz bu yazımızda açıkladığımız boşanma nedenlerinden eşin eve girmesini engellemek başlığını açıklayacağız. Eşin eve girmesinin engellenmesi amacıyla kilidi değiştirme davranışı da terk nedeniyle boşanma kapsamında yer alır. Kilidi değiştirme sonucu taraflardan birisinin eve girmesinin engellenmesi durumunda terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Burada haklı nedenle boşanma davası söz konusu olacaktır.

Daha önce açıkladığımız üzere terk nedeniyle boşanmanın esas unsuru ortak yaşamın sekteye uğratılmasıdır. Dolayısıyla eşin eve girmesinin engellenmesi de temel unsur olan ortak yaşamın sekteye uğramasına sebep olmaktadır. Boşanma nedenleri arasında terk nedeniyle boşanma kapsamında yer alan bu davranışta, boşanma davası açılması durumunda kilidi değiştiren kişi kusurlu kabul edilir. Bunun anlamı ise kusurun ispat edilmesi halinde, eve girmesi engellenen eş tazminat talep edebilecektir.

                                                                                                                                Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir