BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI VE DOLANDIRICILIK SUÇU

indir (5)Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuyla (Bkz. ilgili yazımız…) günümüzde bilişim alanının gelişmesi nedeniyle daha çok karşılaşılır hale gelinmiştir. Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) yapılan düzenlemeyle bu suçla beraber hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçlarının da birlikte oluşup oluşmayacağı konusundaki tartışamalara da son verilmiştir.

Hal böyleyken öncelikli olarak TCK madde 245 fıkra 1’de düzenlenen suç hakkında açıklamalarda bulunmak isabetli olacaktır. TCK m.245 (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır…

Suçun oluşması için kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası hilafına hareket edilmiş olması önemli bir husustur. Şöyle ki, eğer kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kimsenin rızası mevcut ise faile ceza verilmeyecektir. Buradaki önemli bir başka husus da, rıza gösteren kişinin rıza açıklama yeteneğinin bulunmasının gerektiğidir. Suçun mağdurlarının birden fazla olması halinde tüm mağdurların rızası ayrı ayrı aranacaktır. Burada rıza açıklaması hukuka uygunluk sebebidir. Aynı zamanda mağdurun rızasının suçun işlendiği anda ya da suçun işlenmesinden önce beyan edilmiş olması gerekir. Kartın sahibinin rızası dışında, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma veya yağma suçu işlenerek kartın elde edilmesi halinde fail, işlemiş olduğu suçtan ve ayrıca TCK m.245/1 hükmü uyarınca cezalandırılacaktır. Yargıtay da 6. CD 17.10.2006 T; 2006/1306 – 9962 içtihadında aynı hususu vurgulamıştır.

Yargıtay’ın bu yönde kararlar vermesi uygulamada daha önceden ortaya çıkmış ikilikleri ortadan kaldırması bakımından faydalı olmuştur. Nitekim kanun koyucu TCK 245. madde gerekçesinde de “Aslında hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçlarının ratio legis’lerinin tümünü de içeren bu fiillerin, duraksamaları ve içtihat farklılıklarını önlemek amacıyla, bağımsız suç haline getirilmesi uygun görülmüştür.” demek suretiyle failin unsurları oluştuğu sürece hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçları için ayrıca cezalandırılacağını açıkça ortaya koymaktadır.

Dolandırıcılık suçu, kredi kartı sahibinin rızası hilafına kartın elde edilmesi amacıyla failin çeşitli hileli hareketlerde bulunması halinde oluşur. Bu suretle banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu ile birlikte dolandırıcılık suçunun da ayrıca oluştuğu kabul edilmektedir. Dolandırıcılık suçunda fail, bir kimseyi hileli davranışlarla aldatıp onun veya bir başkasının zararına olarak kendisinin veya üçüncü kişinin malvarlığına ilişkin bir yarar elde etmektedir.

Burada kanun koyucu “hileli davranışlar” demekte, ancak bunun tanımını yapmamaktadır. Bu tamlamayla nazara alınacak ölçüt, somut olayın özelliklerine göre değişecektir. Somut olayın özellikleri incelenecek, hileli davranışın mağduru aldatmış olması sonucuna varılırsa  dolandırıcılık suçunun oluştuğu kabul edilecektir. Nesnel ve öznel değerlendirmeler yapılacaktır.

Bu doğrultuda özetlersek; failin kredi kartını elde etmek amacıyla hileli davranışlarda bulunması, mağdurun ise bu hileli davranışlar sonucunda aldanması; aldatılması sonucu banka veya kredi kartının rızası hilafına başkası tarafından elde edilmesi ayrıca dolandırıcılık suçundan cezalandırılmayı gerektirecektir.

                                                                                                                      Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI VE DOLANDIRICILIK SUÇU”

  1. Merhabalar Banka hesap kartım kaybolmuştu fakat kaybolmamıs çalınmiş ve bunun üzerine kartım uzerinden bir siteye ev konup kapora parasi alinmis kartim üzerinden savci kagit gonderdi gittim ifade verdim sifremi kimseye vermedim olayla bir alakam yok çünkü fakat savcı kartın kopyalanmamisa dava acarim dedi sonuç ne olur yardımınızı bekliyorum iyi günler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir