PAYLI MÜLKİYETTEN KAYNAKLANAN ÖN ALIM (ŞUFA) HAKKINDAN FERAGAT

Paylı mülkiyette ön alım hakkının ne olduğu ve ne şekilde kullanılması gerektiği daha önceki yazılarımızda kaleme alınmıştı (Bkz ilgili yazımız…). Bu yazımızda ise ön alım hakkını kullanmak istemeyen, bu haktan vazgeçen paydaşların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini aktarmaya çalışacağız.

Payını satmak isteyen paydaş ya da bu payı almak isteyen kişi, diğer paydaşların ön alım haklarını kullanmayacaklarına dair bir söz isteyebilmektedir. Bu amaçla diğer paydaşlardan bu haklarını kullanmayacaklarına dair bir feragat talep edilir. Ön alım hakkından feragatin geçerli olabilmesi için resmi şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, ön alım hakkından feragat etmek isteyen paydaşın feragat beyanını sözlü olarak ya da adi yazılı yapması geçerli değildir. Yazılı beyanın, satıştan önce  resmi memur nezdinde yapılması ve resmi memur nezdinde yapılan bu feragatin de tapu siciline şerh edilmesi gerekir, bu şekilde Tapu Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiş olacaktır. Ön alım hakkından feragat edildiği açık bir biçimde bildirilmelidir.

Yasal ön alım hakkından vazgeçme ön alım hakkını ortadan kaldırmaktadır. Böylelikle gerek vazgeçenin, gerekse onun akdi ve yasal haleflerinin bir daha ön alım hakkını kullanmaları olanaksız hale gelmektedir. Ön alım davası açan iki paydaştan biri, davasından feragat ederse, dava konusu payın tamamının davaya devam eden paydaş adına tescil edilmesi gerekir.

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir