İDARİ PARA CEZASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

indir (29)İdari para cezası Bakanlıklar, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri gibi devletin idari kurumları tarafından verilen para cezalarıdır. Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen trafik cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene kesilen cezalar, imar kirliliği nedeniyle belediye encümeni tarafından verilen cezalar idari para cezalarına birkaç örnektir. (Bakınız idari para cezası hakkındaki yazımız…)

Mahkemeler tarafından verilen para cezaları adli para cezası niteliğindedir. Adli para cezalarından farklı olarak idari para cezasının ödenmemesi durumunda idari para cezası hapis cezasına çevrilemez. Zira idari para cezası suç karşılığında verilen bir ceza olmayıp kabahat niteliğindeki fiiller için belirlenmiş bir yaptırım türü olduğundan hapis cezasına çevrilemez ve adli sicil kaydına işlenmez. Adli sicil kaydı yalnızca, işlenen bir suçun karşılığı olarak verilen kesinleşmiş cezalar için tutulmaktadır.

İdari para cezasının ödenmemesi durumunda cezanın tahsilinin gerçekleşmesi amacıyla borçlu kişi hakkında yalnızca icra işlemleri yapılabilir. İcra işlemlerine başlanmasıyla birlikte borçluya ödeme emri gönderilir. Borçlunun ödeme emrini tebliğ almasından itibaren  7 gün içinde itiraz  etmediği takdirde ödeme emri kesinleşir. İtiraz halinde icra takibi durur. İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir (Dörtte birlik kısmı indirime tabi tutulur.). Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez.

İdari para cezaları, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlamaktadır. Dolayısıyla, idari para cezasını veren ilgili kurum tarafından, para cezasının tahsili amacıyla, fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıl içinde ilgili kişiye tebligat yapılmaz ve bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmazsa, idari para cezası zamanaşımına uğrar. Bu aşamadan sonra kendisine idari para cezası kesilen kişi bu cezayı ödemekten zamanaşımını ileri sürerek kaçınabilir.

                                                                                                                      Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

One thought to “İDARİ PARA CEZASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ”

  1. Selamlar hocam. Çankaya Belediyesi 12 sene önce asma kattan dolayı 5 bin tl ceza kesmişti. Şimdiye kadar herhangi bir faiz işlemedi. Bu arada dükkan dedemin adınaydı. Dedem vefat etti . Bu ceza zaman aşımına uğramış mıdır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir