RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMANIN CEZASI

indir (26)Bireysel silahlanmanın kontrol altında tutulması oldukça önemli bir konudur. Kontrol edilemeyen bir silah gücü can kayıplarına sebep olabilir. Bireysel silahlanmanın sınırlarının çizilmesi can kaybının önlenmesi için titizlikle çalışılmayı gerektirir. Hal böyleyken, bu sınırların kanun koyucu tarafından çizilmesi ve özellikle ruhsatsız silahlanmayı önlemek amacıyla cezaların caydırıcılığından faydalanmak akıllıca olacaktır. Son yıllarda Türkiye’deki bireysel silahlanma oranı oldukça artmıştır. Üstelik bu silahlanma oranının büyük bir kısmı ruhsatsızdır. Ülkedeki bireysel silah sayısının on milyonu geçtiği belirtilirken, bunun yalnızca iki buçuk milyonunun ruhsatlı olduğu kaydedilmiştir.

Silah ile ilgili düzenlemeler, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamındadır. Buna göre ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasının 6136 sayılı Kanun’a tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Kanun metninde ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında hapis cezası ile beraber adli para cezası da düzenlenmiştir. Buna göre bu kişiler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile otuz günden yüz güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

6136 sayılı Kanun madde 12 fıkra 4 uyarınca,“Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur.” Ateşli silahın yukarıdaki fıkra kapsamında sayılanlardan olması ya da silah veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde kanun koyucu yine hapis ile beraber adli para cezası da düzenlemiştir. Bu gibi durumlarda beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar değişkenlik gösteren adli para cezası hükmedileceği öngörülmüştür. Burada ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının takdiri mahkeme tarafından yapılacaktır. Buradaki vahim olma ya da olmama hali hakimin takdiri doğrultusunda belirlenecek ve buna göre verilecek ceza değişkenlik gösterecektir. Bu durumda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıdır.

Yukarıdaki fıkrada sayılanlar dışında bir ateşli silah bulundurmak halinde, silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması durumunda verilecek ceza değişmektedir. Buna göre verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adli para cezasıdır.

                                                                                                                                Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir