6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KORUMA TEDBİLERİ

indir (22)Anayasal haklarımız içinde yaşamayı ve bedensel bütünlüğü koruma altına almayı güvenceleyen haklar vardır. Bu doğrultuda kadına yönelik her türlü şiddet, anayasal hakkın da ihlalidir. Hal böyleyken devletin sorumlulukları şiddetin cezalandırılmasından öte, gerçekleşmeden önce önlenmesi ve süren şiddetin sona erdirilmesini de kapsamaktadır.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un amacı kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin, şiddete uğramaları veya şiddete uğrama tehlikesinde olmaları halinde uygulanacak, aile ve mağdura yönelik koruma tedbirlerini düzenlemektir. Yasa’daki tedbirler koruma tedbileri ve önleyici tedbirler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Biz bu yazımızda koruyucu tedbirler hakkında açıklamalarda bulunacağız.

Koruma tedbirleri mahkemece verilebileceği gibi, mülki amirler ya da kolluk amiri tarafından da verilebilecektir. Mahkeme için Kanun kapsamında başvuru yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Burada başvurunun bağlı bulunulan polis merkezine yapılması muhtemeldir. Böyle bir başvuru yapılmamış olmasa dahi olaydan haberdar olan kolluk kuvvetlerinin kendiliklerinden kanıtları toplayarak Cumhuriyet Savcılığına bildirmeleri gereklidir.

Bununla beraber bilgilendirilecek olan birim 6284 sayılı Kanun’un 3.maddesi uyarınca ilgili mülki amirdir. Kanun maddesi “Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülkî amir tarafından karar verilebilir:…” demektedir. Yasa kapsamında düzenlenen koruma tedbirlerine doğrudan nöbetçi aile mahkemesine başvurmak suretiyle de ulaşılabilir. Buradaki başvurularda söz konusu şiddetin belgelenmesi zorunlu değildir. Her halükarda elde belge varsa eklemek oldukça faydalı olacaktır. Başvuru sonrası harç alınmaksızın ve duruşma yapılmaksızın karar hızlı bir şekilde verilir.

Koruyucu tedbirlerin bir kısmı bulunulan yerin en büyük mülki amiri (vali veya kaymakam) tarafından alınabilir. Bunlar;

 • Kendisine ve çocuklara uygun barınma yeri sağlanması,
 • Geçici maddi yardım,
 • Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal destek,
 • Hayati tehlikesinin bulunması halinde geçici koruma altına alınması,
 • Kreş desteği.

Bununla beraber daha önce açıkladığımız üzere hakim tarafından verilecek koruma tedbirleri ise şunlardır;

 • İşyerinin değiştirilmesi,
 • Kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yerinin belirlenmesi
 • Aile konutu şerhi,
 • Tanık Koruma Kanunu uyarınca, kimlik ve diğer bilgilerinin değiştirilmesi.

Aynı zamanda kolluk kuvvetleri (jandarma karakolları, polis merkezleri) tarafından alınabilecek tedbirler de Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Ancak kolluğun acil durumlarda, başka bir deyişle gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu tedbirlere başvurmak suretiyle müdahale etmesi söz konusudur.

 • Şiddete uğrayan kişiye ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması,
 • Hayatî tehlike söz konusu ise, talep üzerine veya kolluk kuvvetlerinin kendiliğinden kadını (ve varsa çocuklarını) koruma altına alması.

                                                                                                                             Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir