KAÇAK İNŞAAT YAPAN MÜTEAHHİDİ NEREYE ŞİKAYET EDEBİLİRİM?

images (25)İmar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar “kaçak yapı” olarak adlandırılmaktadır. İmar mevzuatına aykırılık ise genellikle yetkili idareden ruhsat alınmadan yapıya başlanması, ruhsat alınmasına rağmen ruhsat eki projelerine aykırı olarak ruhsatsız yapı inşa edilmesi şeklinde kendini göstermektedir. Ülkemizde sadece İstanbul’da binlerce kaçak yapı bulunmakta olup çarpık yapılaşmayı durdurmak ve sona erdirmek adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kaçak yapılarla mücadele etmektedir.

Ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece ihbar, re’sen veya herhangi bir şekilde tespit edildiği takdirde yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulmaktadır. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılmakta ve tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılmaktadır.

Tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını isteyebilir. Ruhsata aykırı olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

Kaçak yapılar, içlerindeki insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu gibi şehir hayatını da tehdit etmektedir. Peki kaçak yapıyla mücadele amacıyla bireysel olarak kaçak yapı inşa eden müteahhitleri ve kaçak yapıları nereye şikayet edebiliriz?
Ruhsatsız olarak bir yapıya başlanıldığının anlaşılması durumunda, yapının dahil olduğu ilçe belediyesinin ilgili birimlerine telefon ile şikayette bulunulabileceği gibi, dilekçe ile veya internet yoluyla http://www.kymb.org/Ihbar.aspx adresinden de ihbarda bulunulabilir.

İhbar telefonla veya internet üzerinden yapıldığında yetkili kişiler sizi yönlendirmektedir. Dilekçe ile ihbarda bulunulması durumunda, dilekçenin başında hangi kuruma verilecekse onun ismi yazılarak başlanmalıdır. Sonrasında ise ihbar edilecek inşaatın tapusunda yazan İl, İlçe, Köy, Pafta, Ada ve Parsel gibi bilgiler de dilekçeye eklenmelidir.
                                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir