TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

türk-vatandaşlığıTürk vatandaşlığını kazanma hususu iki şekilde mümkündür. Bunlar doğumla kazanılan vatandaşlık, sonradan kazanılan vatandaşlık olarak 2’ye ayrılmaktadır.

Doğumla kazanılan vatandaşlık, doğum anından itibaren hüküm ifade edecektir. Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. maddesinde düzenlendiği üzere Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk, Türk vatandaşı ana ve babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk, Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk, soybağının kurulmasına ilişkin usul ve esasların yerine getirilmesi ile Kanun gereği Türk vatandaşlığını kazanmaktadır.

Yabancı kimselerin Türk vatandaşlığını sonradan kazanmaları da mümkündür. Bu ise evlenme ile yahut yetkili makamın kararıyla geçerlilik kazanmaktadır. Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 6. maddesine göre yetkili makamın kararında aranan koşullar ise şu şekildedir: kendi milli kanununa, vatansız ise Türk Kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, başvuru tarihinden geriye yönelik beş yıl süreyle kesintisiz olarak Türkiye’de ikamet etmek, Türkiye’ye yerleşmeye karar verdiğini davranışlarıyla teyit etmek, tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak, iyi ahlak sahibi olmak ve yeterli derecede Türkçe konuşabilmektir. Bu anlamda şartlar değerlendirilirken yetkililerde takdir yetkisi bulunmaktadır. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan başvuru için gerekli şartları taşıyanların adına vatandaşlık dosyası düzenlenerek Bakanlığa gönderilmektedir. Bakanlıkça durumu uygun bulunanlar Bakanlar Kurulu kararıyla, Türk vatandaşlığı kazanabileceklerdir.

Evlenme yolu ile Türk vatandaşlığı kazanma durumunda ise başvuru sahiplerinde aranan şartlar şu şekilde sıralanmaktadır: Aile birliği içinde yaşama, evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama.

                                                                                                                    Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir