TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

indirSendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi (“TİS”) Kanunu m.2/h) uyarınca; “Toplu iş sözleşmesi: İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmeyi ifade eder.” TİS; işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılır ve bu sözleşme kapsamında iş akdine, muhtevasına, çalışma şartlarına ve sona erdirilmesine ilişkin konular düzenlenir.

Bununla birlikte TİS; tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanması ve denetimi ile uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de içerebilir. TİS aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir. Bu anlamda iki tür TİS mevcuttur. Bunlardan biri bir tek işyerini kapsayan sözleşmeler olarak işyeri TİS’leri, diğeri ise aynı işverenin aynı işkolunda birden fazla işyeri varsa hepsini kapsayan işletme TİS’leridir.
TİS’ler için yazılı şekil öngörülmüştür, en az bir gün ve en çok üç yıl süreli olarak düzenlenirler. Bununla birlikte sürelerinin bitiminden önceki 20 gün içinde yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulabilir. Ayrıca daha önce akdedilen TİS sona ermedikçe, yeni sözleşme yürürlüğe giremez.

Burada altının çizilmesi gereken bir başka konu da, iş sözleşmelerinin TİS’ne aykırı olma(ma)sı halidir. Bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin, TİS hükümlerine aykırı olması halinde, TİS hükümleri aykırı olan hükümlerin yerini alır. TİS hükümlerinin bireysel iş sözleşmelerine aykırı olması halinde ise, işçinin menfaatine olan iş sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.
                                                                                                                  Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?”

  1. 6111sayılı kanunla meb e geçen işçilere sözleşme yapıldı topluniş sözleşmesinde maaş lar neden bu kadar farklılık gösteriyor ikinci sözleşme yapılmasına ragmen maaş farlılıgı illere bölgelere göre degişiyor .toplu iş sözleşmesini benmi yanlış anlıyorum ters işleyen bir sistemmi var

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir