HGS CEZALARINA KARŞI EMSAL YARGI KARARLARI

hgs-cezalari-meclis-gundeminde-1925659Hızlı Geçiş Sistemi (“HGS”) kullanan sürücüler son dönemlerde yüksek miktarda ve sayıda HGS cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu cezaların birçoğu, hesabında para olmadığı halde HGS’yi kullanan veya sistemdeki bir sorun nedeniyle plakası okunamayan sürücülere kesilmektedir.

HGS cezalarına karşı ilk olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (“KGM”) itiraz edilebiliyorsa da birçok sürücü buradan olumlu bir sonuç elde edememektedir. Bu durumda  sürücüler para cezasının kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine itirazen başvurabilir. Bu süre içerisinde itiraz edilmezse para cezası kesinleşir (Bakınız bu konu hakkındaki yazımız)

15 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6639 sayılı Kanun’la, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan “o güzergahın en uzun mesafesine” ibaresi “geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “on beş gün” olarak değiştirilmiştir.  

Bu değişiklik sonrası, KGM tarafından kesilen para cezalarında sürücülerin lehine olarak, o güzergahın en uzun mesafesi değil, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yapılan mesafe dikkate alınacaktır. Ancak aşağıdaki emsal kararlarda lehe olan değişikliklerin yalnızca değişiklik tarihinden sonra kesilen HGS cezalarına karşı değil, kesinleşmemiş tüm HGS cezalarına karşı uygulanacağı da bir başka sürücüler bakımından lehe husustur.

Bu emsal kararlardan biri Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiştir. Karar incelendiğinde, başvuru yapan şirkete ait bir tıra HGS ihlali yaptığı gerekçesi ile KGM tarafından en uzun mesafe dikkate alınarak 10 bin 447 TL para cezasının verildiği ve  Hakimlik tarafından söz konusu para cezasının iptal edildiği görülmüştür. İptal kararının gerekçesinde  ise, 15 Nisan 2015’te yasada değişiklik olduğu, buna göre cezanın en uzun mesafeye göre değil, geçiş ücreti ödemeden giriş-çıkış yapılan mesafeye göre kesilmesi ve lehe olan hükümlerin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla hakimlik idari yaptırım kararının yasalara aykırı olduğu sonucuna varmıştır.

HGS ihlali yaptığı için kendisine yüklü bir ceza kesilen bir sürücünün yargıya başvurması üzerine, benzer bir karar da İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiştir. Hakimlik kararında da yine cezanın en uzun mesafeye göre değil, aracın giriş-çıkış yaptığı mesafeye göre kesilmesi gerektiğine hükmetmiş ve  yasadaki değişikliklerden lehe olan hükümlerinin esas alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Sonuç olarak; yukarıdaki emsal kararlara göre, 15 Nisan 2015’te sürücüler lehine yapılan kanun değişikliği, kesinleşmemiş tüm HGS cezalarında lehe olan hükümlerin uygulanacağı yönündedir. Buna göre,  HGS ihlali yapan sürücülere, artık en uzun mesafe ve bunun on katı değil, kullandığı mesafenin ücreti ve on katı ceza olarak verilmeye başlanacaktır.

                                                                                                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir