İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ

idari p c

İdari para cezaları; Bakanlıklar, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri gibi devletin idari kurumları tarafından verilen cezalardır. Adli para cezalarından farklı olarak idari para cezasının ödenmemesi durumunda, idari para cezası hapis cezasına çevrilemez. (“İdari para cezası nedir?” başlıklı yazımız için bakınız…)

İdari para cezası kişinin huzurda bulunduğu bir merci, mahkeme, müdürlükte verilebileceği gibi tebligat gönderilmek suretiyle de verilebilir. İdarî yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. Tüzel kişi hakkında verilen idarî yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.

İdari para cezalarına karşı başvuru yolu 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu madde 27’de düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre idari yaptırım kararlarına karşı, kararın tebliği ve tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine (son değişikliklerle sulh ceza hakimliklerine) başvurulabilir. İdari para cezası ile birlikte ayrıca bir yaptırım kararı da verilmişse, görevli mahkeme İdare Mahkemesi olmaktadır. Belirtilen süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşecektir.

1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 86. maddesi gereği, yoklama kaçağı ve bakaya cezasının hukuki niteliği idari para cezası olup il veya ilçe idare kurulları tarafından verilmektedir. İlçe İdare Kurulları kaymakamlık bünyesinde, İl İdare Kurulları ise valilik bünyesinde görev yapmaktadır. Bu kurulların verdiği yoklama kaçağı veya bakaya kalma nedeniyle verilen idari para cezası kararlarına karşı, kararın muhatabına ulaşmasından itibaren 15 gün içinde kararı veren idarenin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebilir.

                                                                                                                                  Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir