ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ?

agiAsgari geçim indirimi (“agi”), işçinin ve ailesinin asgari geçim düzeyini sağlayacak olan ücret kısmının toplam gelirinden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. (Bkz İlgili yazımız..)

Agi, 2008 yılından önce uygulanan, fiş/fatura biriktirip ilgili kuruma göndererek vergiden düşülmesi sistemenin revize edilmiş hali olarak karşımıza çıkmaktadır.

Asgari geçim indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler; tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler yararlanır. Dolayısıyla asgari geçim indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecektir.

Elde ettiği ücretten Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelir vergisi kesilmeyen kişiler asgari geçin indiriminden yararlanamaz. Bu kimseleri şu şekilde sıralamak mümkündür.

  • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabları,
  • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
  • Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest bölgeler K., 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu…) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
  • Konut kapıcıları,
  • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler.

Dolayısıyla asgari geçim indiriminin gündemde olduğu bir davada ücretin gerçek usulde vergilendirildiğine dair kanıt bulunamadığından bahsedilirse, bu hususun aksini ispat etmek gerekecektir.

                                                                                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir