KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE KİRA YARDIMI

kentsel-donusum-haber29071 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin (29071 sayılı Yönetmelik) 11. maddesi gereğince; anlaşma ile tahliye edilen kentsel dönüşüm uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, bunun mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilmektedir.

29071 sayılı Yönetmelik madde 11: “… Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı aylık … Türk Lirasını geçemez. Yardım süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay ve Kanun kapsamında anlaşma yolu ile kamulaştırılan yapılarda 5 aydır. Riskli alanlarda kira yardımı süresi 36 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık değişim oranında güncellenir. Maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine, sahip oldukları veya kullandıkları Kanun kapsamındaki bütün yapılardan dolayı kira yardımı yapılabilir. İnşaat halinde olup içinde ikamet edilen yapılarda kira yardımı veya faiz desteğinden, sadece inşaat halindeki yapıda ikamet eden malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi faydalanır. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine mümkün olması hâlinde, kira yardımı yerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine kadar geçici konut veya işyeri tahsisi yapılabilir...”

Konutu veya işyeri riskli olarak tespit edilen hak sahipleri, kira yardımı için bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yapmalılardır. Kiracı ve sınırlı ayni hak sahiplerine de taşınma masrafları göz önünde alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı (2 kira bedeli kadar) yapılmaktadır.

6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapıdaki malikler birden fazla bağımsız bölüm için kira yardımı müracaatında bulunabilmektedir. Kira yardımına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verilecek dilekçede her bağımsız bölüme ait bilgi ve belgelerin ibrazı yapılabilinirse, ayrı ayrı müracaatta bulunulmasına gerek yoktur. Tapudan alınacak takyidat belgesinin de bir tane olması kafi gözükmektedir.

Kira yardımı bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranına göre yenilenmektedir. Kira bedeli bu endekse göre belirlenirken yardım süresi 18 ayı geçemeyecektir. Ayrıca kira yardımının ilk beş aya kadar olan bölümü, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilmektedir.

Belirtmekte fayda var ki; kensel dönüşüm projelerinin özel hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamamaktadır. (Bkz. faiz desteği içn ilgili yazımız…)

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği madde 16: “… Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.’’ denilmektedir.

                                                                                                                            Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir