HAPİS CEZASININ İNFAZININ ERTELENME SEBEPLERİ

CEZA HUK.1. Akıl Hastalığı Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi

Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57’nci maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır.

2. Diğer Hastalıklar Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi

Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.

Yukarıdaki hastalıklar sebebiyle infazın ertelenebilmesi  için Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığı’nca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumu’nca onaylanan sağlık raporu bulunmalı ve bu raporla birlikte infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın erteleme kararı vermesi gereklidir.

3. Gebelik ve Doğum Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi

Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur. Kapalı ceza infaz kurumuna girdikten sonra gebe kalanlardan koşullu salıverilmesine altı yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında 5275 Sayılı Kanun1 16/4 uygulanmaz. Bu kişilerin cezasının 5275 Sayılı Kanun 16/4 öngörülen kısmı, ceza infaz kurumlarında kendileri için düzenlenen uygun yerlerde infaz olunur.

4. Hükümlünün İsteği Üzerine Cezanın Ertelenmesi

Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi, kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarında mümkündür. Daha uzun süreli hapis cazalarında doğrudan yakalama çıkarılır ve kişiye verilen cezanın infazı sağlanır. Hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Kişinin isteği üzerine erteleme kararı verme konusunda Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takdir yetkisi bulunmaktadır, bu karara karşı itiraz yoluna da gidilemez.  Çağrı üzerine gelmeyen ya da hakkında yakalama çıkarılan hükümlünün cezasının infazı ertelenemez. Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir. Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.

Süresi ne kadar olursa olsun; terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar, mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler, disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar hakkında infazın ertelenmesi kararı verilemez. İnfazın ertelenmesi bu suçlar dışındaki mahkumiyet kararlarında mümkündür.                                                                                           

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

                                                                                                                          Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir