İNŞAAT RUHSATI ALINMASININ ŞARTLARI

insaat-ruhsati-nasil-alinir-1426-590x417-2Belediye sınırları içinde  kalan yerlerdeki inşaatların usule uygun gerçekleştirilmesi için yapı ruhsatlarının alınması gerekmektedir. Zira Belediye sınırları içinde; ”inşaat yapı ruhsatı” alınmadan, yasal olarak bina yapılamamaktadır. Yapının ruhsatı olmadan inşaat yapıldığı takdirde; binanın yıkımına karar verilebilmekte; mal sahibine, müteahhidine, başkaca sorumlusuna yüksek miktarda idari para cezası da uygulanabilmektedir. İnşaat için ruhsat alma şartları 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 22. maddesinde düzenlenmiştir.

İmar Kanunu Madde 22: “Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik (….) bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir.   Belediyeler veya valiliklerce (….) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.”

Yukarıda yer verilen maddeye göre yapı ruhsatı alabilmek için yapı sahipleri yahut bu kişilerin yasal vekilleri, dilekçe ile Belediye ve Valiliklere müracaat etmelilerdir. Dilekçe üzerinde; talebin açık olarak belirtilmesi ve yapıya ait tapu kayıtlarının, inşaat adresinin, mal sahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir. Dilekçeye; müracaattan en fazla 1 ay önce alınmış olmaları şartıyla tapu kaydı yahut sureti, imar çapı, röperli veya yoksa ebatlı kroki, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, ısı yalıtım raporu, numarataj krokisi, Belediye Gelirler Müdürlüğü evrakları…. ve ilgili Belediye tarafından istenen diğer belgeler eklenmelidir. Gerekli harçlar yatırıldıktan sonra inşaat ruhsat bölümünden ruhsat bu şekilde alınmaktadır.

Bir aksilik yok ise en geç 30 gün içinde yapının ruhsatı yetkililerce teslim edilecektir. Ruhsatın süresinin alındığı tarihten itibaren iki yıl olduğu unutulmamalıdır. İki yıl içinde başlanmayan inşaatlar için ruhsat yenilenmesine gidilmektedir. Ancak ruhsat alınmış inşaat 5 yıl içerisinde sonlanmazsa yeniden ruhsat alınması gerekmektedir.

                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir