İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAK YA DA TAZMİNATLAR İSTENEBİLİR Mİ?

return to job ile ilgili görsel sonucuAynı anda hem feshin geçersizliği ile işe iade hem de iş akdi feshinin sonucuna bağlı olarak tazminatların istenmesi çelişki oluşturacağından aynı davada hem işe iade hem de kıdem ihbar tazminatı ile diğer işçilik haklarının talep edilmesi mümkün gözükmemektedir zira; bu hususlar hukuki yapı itibariyle farklı özellikler ihtiva etmektedir.

İşe iade davasında iş ilişkisini devam ettirmek amaçlanırken, kıdem gibi tazminat ve işçilik alacakları istemli davalarda iş ilişkisinin sona ermesi üzerine bunun sonuçlarından kaynaklı alacakların tahsili amaçlanır. Yargıtay`a göre işe iade ve iş akdinin sona ermesine bağlı işçilik haklarının birlikte talep edildiği davalarda öncelikle davaların ayrılmasına karar verilmelidir. İşe iade davasında verilecek kararın kesinleşmesi alacak ve tazminat talepli davada bekletici mesele yapılmalıdır.

Ücret alacağı davası ise iş akdinin feshinden doğan bir dava değildir. İş ilişkisi devam ederken de işçi ücret alacağını dava edebilir ancak ücret alacağı  davası sözlü yargılama usulüne, işe iade davası ise seri yargılama usulüne tabi olduğundan bu davalar birlikte açılamaz. Birlikte açılmaları halinde bu davaların da ayrılmasına (tefrikine) karar verilecektir.(Bknz ilgili yazımız…)

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2008/36889K. 2008/29872 T. 3.11.2008: “Yargılama usulleri farklı olan feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile birlikte kıdem, kötüniyet tazminatı ve işçilik alacaklarının aynı davada istenmesi olanağı bulunmamaktadır. Zira işçinin işe iadeyle ilgili isteklerinin yanında işçilikten doğan diğer tazminat ve alacakların da istenmesi halinde, bu talepler yönünden yargılama yapılması, işe iade davasının yasa koyucunun öngördüğü süre içinde seri yargılama usulüne göre görülüp sonuçlandırılmasına engel oluşturur. İşe iade davası dışında kalan diğer hak ve alacaklar ile ilgili davalar ise sözlü yargılama usulüne tabidir. Bu nedenle işe iadeyle birlikte diğer işçilik haklarının da dava edildiği hallerde bu davaların ayrılmasına karar verilerek yargılama yapılmalıdır. Esasen işçinin açmış olduğu işe iade davasında ihbar ve kıdem tazminatlarını da talep etmiş olması bir çelişkiyi oluşturur. Bir taraftan feshin geçersizliği ve işe iade talep edilirken, diğer yandan feshin sonucuna bağlı olan tazminatların istenmesi doğru olmaz.”

                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir