SATIŞA ARZ ŞERHİ TAPU SİCİLİNE İŞLENENE KADARKİ İŞLEMLER NELERDİR?

land registry ile ilgili görsel sonucuAleyhinde icra takibi başlatılmış bir borçlunun taşınmazına haciz konulmasından sonra satışın yapılabilmesi için gerekli işlemleri sıralamak gerekirse ;

 • Öncelikle borçlunun taşınmaz malvarlığının bulunup bulunmadığına dair sorgu yapılmalı, taşınmazının bulunması halinde üzerine haciz konularak durum, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilmelidir. Tapu müdürlüğü taşınmazın bulunduğu tapu sicili sayfasına, haciz şerh düşmelidir.
 • Bu şerhin düşülmesi için Tapu Müdürlüğüne yazılan müzekkere içerisinde mahcuz gayrimenkulün takyidatlı tapu bilgisi de istenir. Gelen müzekkere cevabında gayrimenkul üzerinde daha önceden konulan hacizler ve haczinizin kaçıncı sırada olduğu da ayrıntılı olarak gösterilir. Ancak bu hacizler gayrimenkulün borçlu tarafından 3. şahıslara satışını engellemez.
 • Gayrimenkulün haczinden sonra icra müdürlüğünden satış için işlemlere başlanılması talep edilir. İlk olarak gayrimenkulün bilirkişi marifeti ile kıymet takdirinin yapılması istenir.
 • Bilirkişi raporu için gerekli masraflar alacaklı tarafça karşılanır.
 • Kıymet takdiri için taşınmazın imar ve kadastro durumu gibi bazı bilgiler gerekir. Bu bilgiler ilgili belediye ve birimlere müzekkere yazılarak öğrenilir. Müzekkere cevabı tamamlandıktan sonra bilirkişi ve ilgili kişiler taşınmazı incelemek için bulunduğu yere gider.
 • Bu arada takyidatlı tapu bilgisinde haczi bulunan alacaklılara, alacaklarının devam edip etmediği sorulur. Uygulamada bu durum icra müdürlükleri arasında gerçekleşen İİK 100. maddeye yarar bilgiler diye isimlendirilir.
 • Kıymet takdiri raporu hazırlanıp dosyasına döndüğü zaman bu raporun bir örneği tüm ilgililere tebliğ edilir. Tüm ilgililerden kasıt; gayrimenkule haciz koydurmuş ve alacaklılar, tapu sicilinde gözüken sınırlı ayni hakkı bulunan şahıslar, borçlunun kendisi ve paylı mülkiyet hali varsa diğer paydaş(lar)tır. Her ilgilinin süresi içerisinde kıymet takdir raporuna itiraz etme hakkı vardır.
 • Bu süreler itirazsız dolduktan veya yapılan itiraz doğrultusunda yeniden kıymet takdir raporu alındıktan sonra icra müdürlüğünden satış kararı verilmesi talep olunur.
 • Satış kararının verilmesinin üzerine icra müdürlüğünden satış günü talep edilir. Bu satış günü de kıymet takdir raporu gibi tüm ilgililere tebliğ edilir.
 • Satış gününden 1 ay önce taşınmazın açık artırma ile ilanı basın ilan kurumuna yapılacak başvuru ile yüksek tirajlı gazetelerde yayınlanır. Yayın yapıldıktan sonra gazete örneğinin bir nüshası icra dosyasına konur ve böylece satış gününe kadar tamamlanması gereken başka bir işlem kalmamış olur.
 • Taşınmaz icra takibinin yapıldığı esas dosyanın bulunduğu bölgeden başka bir yerde ise, kıymet takdir raporu ve satış kararının verilmesinden sonraki tüm işlemler taşınmazın bulunduğu icra müdürlüğünde açılacak bir talimat dosyası üzerinden ilerler.

                                                                                                                                     Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir