YENİDEN EVLENMEK İÇİN KADININ BEKLEMESİ GEREKEN SÜRE

law walpapersTürk Medeni Kanun’un 132. Maddesinde kadın için yeniden evlilik yapmadan önce beklenmesi gereken süreyi düzenlemiştir. Bu hükmün mantığında nesep karışıklıklarını önlemek yatar.

Önceki evliliğinden gebe kalmış olma riskini taşıyan kadının bu riskle birlikte ikinci bir evlilik yapmasının doğacak çocuğun nesebinde yaratacağı karışıklığın giderilmesi için yasa maddesi şöyle kaleme alınmıştır: “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere iki evlilik arasında yasa 300 günlük bir iddet müddetinin kadın tarafından beklenmesi gerektiğini düzenler.

Doğallıkla doğurmak eylemi nesebin kime ait olacağını belirleyen bir vakıa olduğundan süreyi de keser.

Yalnız son fıkrada sözü edilen davadan bahsetmek gerekirse; çekişmesiz yargı konusu olan bu dava türünde dava dilekçesinde açıkça kadın için yasal bekleme süresinin kaldırılması talep olunur. Dosyada kadının gebe olmadığını ispatlayan hastane raporları mevcutsa tek celsede sonuçlanabilir. Mahkeme ilamında kadın açısından bekleme süresinin kaldırılmasına karar verir. Söz konusu karar yapılacak ikinci evlilik için Belediye’ye sunulan evraklar arasına konur ve ikinci evlilik gerçekleşir. Bu dava Aile Mahkemelerinde açılır, davacının ikamet ettiği yerde bir Aile Mahkemesi bulunmuyorsa söz konusu dava o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görev alanına girer fakat Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla davayı görür.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir