KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI

house rent ile ilgili görsel sonucuBilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Kira Hukukunda çok önemli değişiklikler yaşanmıştır. Ancak yine de özellikle taşınmaz kiralarında, kiracılar ve kiraya veren ev sahipleri kanundan doğan hak ve yükümlülüklerini çoğu zaman bilmeden hareket etmektedirler. Özellikle kira ücreti ve yıllara göre yapılan zam oranları, sözleşmenin feshindeki usuller ve  kiralananın ayıbından doğan sorumlulukların hangi zamana ve kusura göre kime yükleneceği hususları olağan hayatta karşımıza çıkan başlıca sorunlardır.

TBK’nın 343  ile 346 maddeleri arası kira bedeline ilişkin düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemeler ışığında başlıca sorunları inceleyelim ;

  • Konut kiralarında kira bedeli en fazla ne kadar belirlenebilir ?

Kira bedelinin sözleşme kurulurken belirlenmesi kanun koyucu tarafından tamamen sözleşmenin taraflarına bırakılmıştır. Taraflar kendi aralarında kira bedelini serbestçe kararlaştırabileceklerdir.

  • Konut kiralarında kiraya veren kira bedeline ait zam oranını tek taraflı ve istediği tutarda belirleyebilir mi ?

Kira bedeli sözleşme kurulurken belirlendikten sonra yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak zam oranının azami ne kadar olacağı kanun koyucu tarafından belirlenmiştir. Aşağıda Türk Borçlar Kanunu’nun yenilenen kira bedeline ilişkin maddesini alıntılamak isteriz.

  1. Belirlenmesi

Madde 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Hukuk Desteği 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir