LİMİTED ŞİRKET HİSSESİNİN DEVRİ

Limited şirkette ortağın/ortakların payının/paylarının devri, ortakların alacağı karar ve hisse devrini konu alan sözleşmenin düzenlenmesi ve sözleşmenin noterce onaylanmasıyla gerçekleşmektedir. Sözleşmenin düzenlenmesinin akabinde ortaklık tarafından pay devri sözleşmesi ve alınan karar, yerel ticaret sicil müdürlüğünde tescil edilmeli ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmalıdır. Limited şirkette hisse devri,  Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 595’te düzenlenmiştir. TTK madde […]

Devamını Oku