AR-GE MERKEZLERİNE UYGULANAN İNDİRİMLER NELERDİR? (I)

indir (11)Araştırma geliştirme (ar-ge) merkezi, aynı birimde örgütlenmiş, sadece yurtiçinde ar-ge faaliyetinde bulunan, yeterli sayıda personeli istihdam eden, yeterli ar-ge birikimi ve yeteneği mevcut merkezi ifae etmektedir. Son yıllarda ortaya çkan düzenlemeler ile ar-ge merkezleri birtakım avantaj ve vergi indirimlerinden faydalanabilmektedirler; fakat bu avantajlardan faydalanabilmek için birtakım şartların gerçekleşmesi aranır. Ayrıca ar-ge merkezlerine uygulanacak avantajların başvurusu için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz…

Ar-ge merkezleri hem 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu m. 10/1-a’ya göre %100 ar-ge indiriminden hem de 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun madde 3’teki düzenlemeye göre indirimlerden faydalanabilmektedir.

5746 Sayılı Kanun’a Göre İndirimler:

  • Ar-Ge ve tasarım indirimi: Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarının bir önceki yıla göre artışının %50’sine kadarı; Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının %50’sine kadarı yukarıdaki esaslar dâhilinde indirim konusu yapılabilir.
  • Gelir vergisi stopajı teşviki: Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar Ge ve destek personeli ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için %90’ı ve diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır.

Bakınız yazımızın devamı için Ar-Ge Merkezlerine Uygulanan İndirimler Nelerdir? (II)

                                                                                                                                     Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir