14.7.2021 TARİHLİ YASA İLE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

14.7.2021 tarihinde yayınlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) “İdari makamların sükutu” başlıklı 10. maddesinde, “Üst makamlara başvurma” başlıklı 11. maddesinde ve “Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması” başlıklı 13. maddesinde düzenlenen sürelere ilişkin birtakım değişiklikler getirildiği,Kararlarda bulunacak hususlar” başlıklı 24. maddesine ise yeni hüküm eklendiği görülmüştür. Buna göre;

(i)İYUK “İdari makamların sükutu” başlıklı 10/2. maddede yer alan idarenin başvuruya yanıt verme süresi altmış günden otuz güne, idarenin kesin yanıt vermediği hallere ilişkin süreler altmış günden otuz güne, idarenin kesin yanıt vermesini bekleme süresi altı aydan dört aya, dava açılmaması yahut davanın süreden reddi hallerinde, idarenin süre geçtikten sonra yanıt vermesi düzenlenen hükümde yer alan altmış günlük süre ise otuz güne indirilmiştir.

(ii) İYUK “Üst makamlara başvurma” başlıklı11/2. maddede yer alan,ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi yahut yeni bir işlem yapılması için üst makama, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makama, idari dava açma süresi içinde yapılan başvurularda, idarenin yanıt verme süresi altmış günden otuz güne indirilmiştir. 

(iii) İYUK “Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması” başlıklı 13/1. maddede yer alan idarenin yanıt verme süresi altmış günden otuz güne indirilmiştir.

(iv) İYUK “Kararlarda bulunacak hususlar başlıklı” 24/1. maddesine, “Kararlar, verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılır ve imzalanır.”  cümlesi eklenmiştir.

Yukarıda yer verdiğimiz İYUK 10., 11. ve 13. maddelere ilişkin değişiklikler, 14.7.2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular için uygulanacaktır. Bir başka deyişle 14.7.2021 tarihine dek İYUK 10.11. ve 13. maddeler kapsamında yapılan başvuru ve işlemler, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikler yapılmadan evvel madde metninde yazılı olan altmış günlük ve altı aylık sürelere tabi olacaktır. Yazımızda yer alan Yasa maddeleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için;

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir