TİCARET HUKUKUNDA ŞUBE

İlgili resimFaaliyet bölgeleri genişleyen ticari işletmeler, işletme merkezinin dışında işyeri merkezine bağlı çeşitli birimlerin kurulmasına ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu birimler her ne kadar şube olarak adlandırılsa da işletme merkezinin dışında yer alan her birim şube olarak hukuken nitelendirilmez. Ticari işletmelerin bu birimlerinin şube olarak adlandırılabilmesi için işyeri merkezi ile aralarında bir faaliyet ortaklığı bulunması zorunludur. Faailiyet ortaklığı hususunu merkezin faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını gerçekleştirme şeklinde anlamak gerekmektedir.

Her ne kadar işletmelere ait şubelerin işletme merkezleri ile aralarında faaliyet konusu bakımından aynılık olması bir zorunluluk olsa da, şubenin ticari defterlerinin ve muhasebesinin merkezden ayrı olarak tutulması gerekmektedir. Şubeye ayrı bir sermaye tahsisinin de ihtiyari olduğu göz önünde bulundurulduğunda, şubenin iç ilişkilerde bağımsız ancak dış ilişkilerde merkeze bağlı olduğu söylenebilir.

Şubelerin bulundukları yerin ticari siciline tescili ile ticaret ve sanayi odalarına kaydının yapılması gerekmektedir. Merkezin kaydı ve tescilinin olması işletmeleri şube konusunda bu yükümlülükten muaf hale getirmez.

Merkez ve şube arasında mekan ayrılığının bulunması bir gereklilik olsa da işletmenin sahip olduğu her şube merkezin ticaret ünvanını kullanmak zorundadır. Ancak söz konusu ticaret ünvanı kullanılırken ilgili birimin şube olduğu ünvanda ayrıca ve açıkça belirtilmelidir.

Ticari işletme ve şirketleri temsil yetkisine sahip olan kişinin temsil yetkisi şube ile sınırlandırılabilir. İşletmenin devri durumunda işletmeye ait şubeler de devir kapsamına girecektir.

Şubeye ait işlemler nedeniyle açılacak olan davalar şubenin bulunduğu yerde açılabileceği gibi işletme merkezinin bulunuğu yerde de açılabilir. Ancak iflas davalarının mutlak suretle işletme merkezinin bulunduğu yerde açılması gerekmektedir.

                Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir