TRAFİK KAZASINDA HANGİ SİGORTA HANGİ ZARARI KARŞILAR

indir (7)Trafik kazası sonrası düzenlenen kaza tespit tutanağı (Bkz. İlgili yazımız…) ve araç değer kaybı davası (Bkz. İlgili yazımız…) ile ilgili bilgileri başka yazılarımızda okuyucularımızla paylaşmıştık. Bu yazımızda ise kaza sonrası gerek maddi hasar gerekse araç değer kaybına ilişkin tazmin istemlerinin hangi tarafın hangi sigorta şirketine yöneltileceğini aktarmaya çalışacağız.

Bilindiği üzere zorunlu trafik sigortası, sigortayı yapan aracın zararını değil, zarar verilen diğer araç/kişinin zararını karşılamaktadır, kusurlu olan aracın zararını ise ödememektedir. Dolayısıyla zorunlu mali trafik sigortası kaza nedeni ile 3. kişilerin uğrayacakları maddi zararların korunması için oluşturulmuştur. Anılan maddi zararlar kişiye ilişkin olabileceği gibi eşyaya ilişkin de olabilecektir. Bu zarar tanımı içerisinde araç değer kaybı da yer almaktadır. Meydana gelen araç hasarı ve değer kaybı gerçek zarar kapsamında ise de, aracın tamiri süresince çalıştırılamaması nedeniyle oluşabilen kazanç kaybı veya ikame araç gideri trafik sigortası kuvertürü dışındadır. Diğer bir anlatımla, aracın uğradığı hasar teminat kapsamında kalırken, aracın sigorta ettireni malikin kazanç kaybı, ikame araç gideri teminat dışında kalmaktadır. Zorunlu mali sorumluluk sigortası şirketleri, 3. kişinin aracında oluşan gerçek zararı, azami poliçe limitiyle sorumlu olmak üzere gidermekle yükümlüdür. Gerçek zarar kapsamı içinde araç hasarı, değer kaybı vs … bulunmakta ise de zarar gören aracın tamir süresince kullanılamaması nedeniyle meydana gelen kazanç kaybı gerçek zarara dahil olmayıp, dolaylı zararlardandır.

Kasko ise kaskonun yapıldığı aracın zararının tamamını ya da kusur ve teminat oranına göre belirlenecek bir kısmını ödemek için yapılan sigortayı işaret etmektedir. Dolayısıyla bu sigortanın konusu da kaza sonucu uğranılan maddi zararları güvence altına almayı garanti eder. Hemen hemen tüm sigorta poliçelerinde görüleceği üzere araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması ya da aracın yanması, … gibi hususlar sigortanın kapsamını oluşturmaktadır. Ayrıca kasko Türkiye sınırları içerisinde bir anlam ifade etmektedir. Araç değer kaybının kasko şirketinden istenip istenememesi noktasında, poliçenin incelenmesi gerekmektedir. Şayet poliçede değer kaybı ayrık tutulmuş, istenemeyeceği açık bir şekilde düzenlenmişse aradaki yazılı anlaşma bu doğrultuda olduğundan, pek tabi değer kaybı kasko şirketinden istenemeyecektir. Karşılanacak zararlar poliçede genel tabirlerle açıklanmaya çalışılmışsa yine bu tabirler üzerinden hareket ederek bir sonuca ulaşılmaya çalışılması en sağlıklısıdır. Değer kaybı poliçede istenebilir şekilde belirlenmişse, kasko şirketine değer kaybı ile ilgili başvuruda bulunmakta fayda vardır.

                                                                                                                                 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir