TEMYİZ İNCELEMESİNDE (YARGITAY TARAFINDAN) VERİLEN KARARLAR

Temyiz kanun yolunda, incelemenin ne şekilde yapılacağı, inceleme sürecinde duruşma talebi ve bu konudaki önemli noktaları anlattığımız başka çalışmalarımızı da lütfen inceleyiniz.  (Bkz: İlgili yazımız…)

Yargıtay, önüne gelen dosyayı yürürlükteki hukuk kurallarına uygun olup olmadığı bakımından inceledikten sonra üç tür karar verebilecektir. Bunlar; bozma, düzelterek onama ve onama kararlarıdır. Temyiz olunan karar, kısmen bozulabileceği gibi tamamen de bozulabilir. Yargıtay, bu üç kararı da gerekçesini açıklayarak bir başka deyişle kararın sebebini belirterek vermek zorundadır.

Peki hangi hallerde Yargıtay bozma kararı verecektir? 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 371. maddesi: “a) Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması. b) Dava şartlarına aykırılık bulunması. c) Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi. ç) Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması.” hallerinde kısmen veya tamamen bozma kararı verileceğini düzenlemiştir.

Temyiz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olması fakat kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı durumlarda Yargıtay, düzelterek onama kararı verebilecektir. Esas bakımından kanuna uygun olmayan kararlar bakımından düzelterek onama kararının verilemeyeceğini özellikle belirtiriz. Yine hakimin takdir yetkisini kullanarak vermiş olduğu kararlar hakkında da Yargıtay düzelterek onama kararı veremeyecektir.

Davanın taraflarının kimliklerine yönelik hatalarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıklarının söz konusu olduğu hallerde de düzelterek onama kararı verilebilecektir.

Mahkemenin kararında değil de göstermiş olduğu gerekçede yanlışlık bulunması durumunda, gerekçe değiştirilecek ve düzelterek onanacaktır.

Mahkeme tarafından verilen kararın hiçbir yönden mevcut hukuk kurallarına aykırılık taşımadığı hallerde ise, söz konusu karar hakkında Yargıtayca onama kararı verilecektir.

                                                                                                                                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir