TÜKETİCİYE SİPARİŞ ETMEDİĞİ BİR MALIN GÖNDERİLMESİ VEYA HİZMETİN SUNULMASI

sipariş etmek ile ilgili görsel sonucuTüketiciye sipariş etmediği bir malın gönderilmesi veya hizmetin sunulması halinde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre; tüketicinin malı koruma ya da geri gönderme gibi bir yükümlülüğünden bahsedilemeyeceği gibi tüketicinin söz konusu malı kullanmış olması da sözleşmenin kurulması bakımından herhangi bir kabul anlamı taşımayacaktır.
Satıcı, bu konuya ilişkin olarak tüketiciye karşı bir hak da ileri süremeyecektir. Satıcının bir mal veya hizmetin sipariş edildiği konusunda iddiasının olması durumunda ise, kendisi bu iddiasını ispatla mükellef olacaktır.
Konuya ilişkin benzer düzenleme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun’da mevcuttur. Bu Kanun’un 7. maddesi: “Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz. Bu şeyi alan kişi, onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü değildir.” şeklinde hüküm ihtiva etmektedir. Bu bağlamda; satış sözleşmesinin taraflarından birinin tüketici olmaması nedeniyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un korumasından yararlanamayanlar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun’daki alıcıyı koruyan yukarıda bahsettiğimiz hükümden faydalanabilecektir.

                                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir