KONUT VE İŞ YERLERİNDE KİRA NASIL ÖDENMELİ?

KİRAcı ile ilgili görsel sonucuEv ya da işyerlerini kiraya veren mal sahipleri hakkında vergi kaçırdıklarına dair ihbarlar sürekli artarken Maliye Bakanlığı işyeri ve konut kiralarında kiracı ve kiralayan arasındaki tahsilatların hangi yolla olması gerektiğine ilişkin düzenlemeler getirerek kira ödemelerindeki vergi kayıplarını ve kaçaklarını önlemeyi amaçlamıştır.

09.06.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 298 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde işyeri ve konut kiralamalarına ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Buna göre;

– konut  kiralamalarında, aylık 500,00 TL ve üzerinde kira bedeli için, 

– kısa süreli konut kiralamalarında ve işyerlerinde ise miktara bakılmaksızın,

ödemelerin banka yahut PTT aracılığı ile yapılması zorunlu hale getirilerek, kayıt dışılığın önlenmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak görüldüğü üzere konut kiralamalarında aylık 500,00 TL altında kalan kira bedelleri için tahsilatların banka yahut PTT yoluyla yapılması şartı bulunmamaktadır.

Maliye Bakanlığınca yapılan ve Vergi Usul Kanunu ile açıkça belirtilen düzenlemelere uyulmaması durumunda, kiraya veren mülk sahibi ile beraber kiralayan da sorumlu olmaktadır. Maliye tarafından denetim esnasında kira bedellerinin kiracı tarafından elden ödendiği yahut kiraya veren tarafından elden alındığı tespit edildiğinde, kiraya verene ve  kiracıya  ‘özel usulsüzlük cezası’  kesilmektedir. Bahsedilen ceza 2017 yılı için 250,00 TL’den az olmamak üzere yatırılmayan her bir kira tutarının yüzde 5’i oranında uygulanmaktadır.

Kiralayan ev sahibi ile kiracının karşılıklı olarak dikkat etmesi gereken kira bedelinin tahsili hususu özellikle işyeri kirası ödeyenler için büyük bir önem taşımaktadır. Her ne kadar işyerinde kiracı olan kimse tarafından kira bedeli banka yoluyla ödenmiş ve banka tahsilat makbuzu alınmış olsa da bazı durumlarda bahsedilen tahsilat makbuzu kiranın banka aracılığıyla ödendiğine delil oluşturmayabilmektedir. Bu nedenle, işyeri kirası ödeyen kimsenin banka dekontlarının yanında kiraya veren kimse mükellefse fatura, mükellef değilse ayrıca gider pusulası düzenlemesi kendi faydasına olacaktır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir