DİSİPLİN SUÇLARINDA TEKRAR

Disiplin cezası, kamu hizmeti sırasında düzeni bozan davranışlara verilen cezalara denir. Disiplin suçlarının hukuki mahiyetinden ve unsurlarından daha önceki yazımızda (Bkz.ilgili yazımız…) bahsetmiştik. 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’nda disiplin suçunu oluşturan davranışlar ve disiplin cezaları sayılmıştır. Kanun’da sayılı disiplin cezaları şunlardır:

Tekerrür, bir fiilin tekrar edilmesi anlamına gelir. Disiplin cezaları bakımından tekerrür ise, daha önce disiplin cezası alan bir memurun, cezanın özlük dosyasından silinmesine kadar olan sürede aynı mahiyette ve aynı cezayı almayı gerektiren bir fiil gerçekleştirmesidir.

Disiplin suçunda tekrar halinde, bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Tekerrürde dikkat edilmesi gereken husus, disiplin cezasının kesinleşmiş olması gerektiğidir. Açıklayacak olursak, disiplin soruşturması geçirilmesi ancak ceza verilmemesi halinde tekerrüre dayanılamaz. Ayrıca, disiplin cezasının memurun sicilinden silinmemiş olması aranır. İşlenen suçun aynı cezayı gerektirmesi ve aynı mahiyette olması gerekmektedir, aynı cezayı gerektiren farklı suçlarda tekerrür hükümleri söz konusu olmaz.

Özlük dosyasından silinmesine ilişkin süreler ise, Devlet Memurları Kanunu’nun 133. maddesinde: “Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.” olarak düzenlenmiştir. Özlük dosyasından silinme, memurun talebiyle gerçekleşir.

Eğer, öğrenim durumu sebebiyle kademesinin son durumundaki bir memura kademenin ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesi gerekiyorsa, öncelikle memurun maaşından brüt aylıklarının ¼’ü –½’si kesilir, durumun tekrarı halinde meslekten çıkarma cezası verilir                                                 

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir