ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASINDA GÖREV, YETKİ ve SÜRE

Daha önceki yazılarımızda arsa payı düzeltilmesi davasının ne olduğunu (Bkz. ilgili yazımız…) ve söz konusu davanın taraflarını (Bkz. ilgili yazımız…) açıklamıştık. Bu yazımızda ise arsa payı düzeltilmesi davasında görev ve yetki hususunu, davada dikkat edimesi gereken süreleri irdeleyeceğiz.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nunda (“KMK) açıkça “…Bu kanunun uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.” dendiğinden, KMK uygulamasından doğan her ihtilafta, dolayısıyla arsa payının düzeltilmesi isteminde de görevli mahkeme; sulh hukuk mahkemesi olacaktır.

Yetkili mahkeme ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen kesin yetki kuralı gereğince taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi şeklinde belirlenecektir.

Arsa payının düzeltilmesine ilişkin davalar, davaya konu kat mülkiyeti ya da ana yapı, hukuki varlığını koruduğu müddetçe açılabilmektedir. Bu nedenle anılan davanın açılması herhangi bir hak düşürücü süre ile sınırlandırılmamıştır. Arsa payının düzeltilmesi davası tapuda kayıt düzeltilmesi davası niteliğindedir. Dava , maktu harç ve maktu vekalet ücretine tabidir.

Arsa payının düzeltilebilmesi için arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oransız olarak belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu belirlemeyi yapabilmek için mahkeme tüm delilleri değerlendirerek bağımsız bölümün değeri ile arsa payını karşılaştırıp bir orantı, denklik sağlamalıdır. Değerlendirme yapılırken, denklik belirlemesi için bağımsız bölümlerin bulunduğu kat, ısınma sistemi, aydınlanması, konumu, cephesi ve manzarası, özgülenen amacı, eklentileri, güneşten yararlanma, dış etkenlerden etkilenme durumu… gibi sair hususlar dikkate alınmalıdır.

İletişim için TIKLAYIN

 

                                                                                                                                                  Hukuk Desteği

 

 

 

 

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir