KINAMA

indirMemurlara verilen disiplin cezalarının hukuki mahiyetini ve disiplin cezalarının unsurlarını daha önceki bir yazımızda (Bkz. ilgili yazımız…) değerlendirmiştik. Disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarmadır. Bu yazımızda ise kınama cezasından bahsedeceğiz.

Kınama, memura görevinde veya davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesidir. Uyarma cezasına kıyasla daha ağır, daha ciddi ve daha somut bir cezadır, disiplin cezasına konu olan davranışın kusurdan kaynaklandığına işaret eder. Kınama cezası memurun hiyerarşik amiri tarafından verilir, memuriyetle alakalı haklarda kısıtlama getirmez. Kınama cezasını gerektiren haller Devlet Memurluğu Kanunu’nun 125/B maddesinde sayılmıştır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

ı) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

i) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

j)Verilen emirlere itiraz etmek,

k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.

m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek

Memur yukarıda sayılan fiillerden birini gerçekleştirdiği durumda kendisine kınama cezası verilmelidir. Fiilin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde disiplin soruşturması başlatılmadığı halde zamanaşımı söz konusu olur. Kınama cezası disiplin soruşturmasının tamamlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde verilmelidir. Eğer, kınama cezasına itiraz edilecekse, cezanın verildiği tarihi takiben 7 gün içerisinde itiraz edilmelidir.

                                                                                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir