YERLİ MALI BELGESİNE SAHİP OLMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

images (13)Yerli malı, Yerli Malı Tebliği madde 4’te anlatılmış olup, nelerin yerli malı olup olmadığı şartlara bağlanmıştır. Yerli Malı Tebliği’nin düzenlenmesi sebebi olan Kamu İhale Kanunu’nda (“KİK”) ise mal “satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları” kapsamaktadır şeklinde tanımlanmıştır.

Yerli malı belgesi, KİK’e göre yapılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi ifade eder. Yerli malı belgesi, her ilin sanayi odaları veya sanayi ve ticaret odaları tarafından verilmektedir. Yerli malı belgesi alabilmenin 3 temel şartı bulunmaktadır:

  1. Ürünlerin Bakanlık tarafından düzenlenen sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve sanayi sicil belgesindeki üretim konusu  içeriğinde yer alması.
  2. Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
  3. Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

KİK madde 63’e göre yerli isteklilere (yerli malı belgesine sahip olanlar) sağlanan avantajlar aşağıdaki gibidir. Belirtmekte fayda var ki, ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olmaları gereklidir. Avantajları sayacak olursak:

-Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir.

-Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

-Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

                                                                                                                                 Hukuk Desteği

 

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir