KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE GİDER VE AİDAT ÖDEMELERİ

Kat mülkiyetinin devri halinde özellikle ortak gider ve avans paylarının (aidatların) ödemeleri hakkında uyuşmazlık çıkmaktadır. Burada belirleyici olan ilk ölçüt Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenlenen 20. maddedir. Düzenlemeye göre kat maliklerinin her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadığı sürece; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak ödeme yapmaktan kaçınamayacaklardır. Ayrıca kat malikleri ana gayrimenkulün sigorta primleri de dahil olmak üzere bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payları oranında katılmakla yükümlüdürler. Bu noktada arsa payı oranı esas alınmıştır. Üstelik kat maliki söz konusu ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçerek veya kendi bağımsız bölümünün kullanmaya ihtiyacı olmadığını ileri sürerek söz konusu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Hüküm doğrultusunda yapılacak ödemelerin, kullanma ve yararlanma şartına bağlı olmadığı anlaşılmaktadır.

Devralan malik, devraldığı tarihten itibaren işletilen giderler hakkında sorumlu olacaktır. Başka bir deyişle, yeni malik eski malikin ödemediği giderlerden sorumlu olmayacaktır. Yeni malik, eğer varsa eski malik ve/veya önceki maliklere ait ödenmemiş ve/veya ödemesi gecikmiş olan tüm ortak gider ve avans paylarından (aidatlardan), yatırım paylarından, devirden önce duyurulmuş ve ödeme tarihi geçmiş olan her türlü paylaşım, ortak abonmanlık, şube yolu veya çap büyütme gibi işlemler ile İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ, TÜRK TELEKOM gibi dağıtım şirketlerinin işlemlerinden dolayı bağımsız bölüm adına işleyen borçlar veya gecikmiş borç ve ilgili borçlara ait olan gecikme tazminatı, faiz, avukatlık ücreti, dosya ücreti gibi ücretlerden sorumlu tutulamaz.

İlgili Yargıtay kararında açıkça “Dava; Haziran-Temmuz-Ağustos 1999 aylarına ilişkin ortak aidat borcunun tahsili ile ilgili icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Dosyada toplanan belgelere ve özellikle tapu kaydı içeriğine göre davalının 18 nolu bağımsız bölümü 9.3.2000 tarihinde satın aldığı takibe ve davaya konu edilen ortak gider alacağının davalının bağımsız bölüm maliki olduğu tarihten önceki aylara ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. Saptanan bu durum karşısında davalının, kat maliki olmadığı dönemle ilgili ortak gider borcundan sorumlu tutulmayacağı gözetilmeden davanın kabulü ile aleyhinde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” denmektedir.1                                                                   

                                                                                                                                      Hukuk Desteği

118.HD.1/10/2002/7159 E. 2002/9012 K.

iletisim: [email protected]

8 thoughts to “KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE GİDER VE AİDAT ÖDEMELERİ”

 1. merhaba. evimizi 17 nisan 2019 da sattık. aidat, elektrik, su vb. borçlarımızın hepsini de ödedik. lakin, 2019 ocak ayında olağanüstü toplanmış olan (ki toplantı duyurusu k.m.k. da belirtildiği şekilde yapılmamış ve bizim katılımımız olmamıştı) kurul ile site bahçesine, muhakkak gerekli olmamasına rağmen güvenliği artırmak amaçlı ekstra kamera konulması kararlaştırılmış. ayrıca satış gerçekleştiği tarih (17.04.2019) itibariyle ne yeni kameralar takılmıştı ne de buna ilişkin bir anlaşma vs. yapılmıştı. kaldı ki bugün (28.05.2019) bile hala herhangi bir işlem gerçekleştirilmiş değil. dolayısıyla biz buna ödeme yapmaya yanaşmadık. ancak yeni malik de ödeme yapmaya yanaşmıyor. bu durumda daha satın alımı bile gerçekleşmemiş bir demirbaş için kimin ödeme yapması gereklidir?

  1. Merhabalar, Ocak ayında toplanması kararlaştırılan para için, o tarihte malik kimse onun ödeme yapması hukukidir, yeni malik satış anından sonra tahakkuk edecek borçlardan sorumlu olur, satın alımı gerçekleşmemiş olsa da dahi söz konusu demirbaş için ödemeyi sizin yapmanız gerekir. Ancak toplantı usule aykırı yapılmış ya da karar usule aykırı alınmışsa, dava yoluyla kararın iptalini talep edebilirsiniz. Bilginize..

 2. merhaba tapuda satisin tescili gerceklesmeden 4 gun once yeni demirbas alimi icin yonetim karari tarafima teblig edildi fakat odeme gunu tapuda gerceklesen tescilden 1 ay sonrasi icindi. bu durumda ben mi yoksa yeni malik mi sorumlu olur?

  1. Merhabalar, Demirbaş alımı sizin mülkiyeti devraldığınız tarihten sonra yapılmışsa, siz sorumlu olursunuz. Ödeme tarihinin devir öncesi veya sonrası olarak belirlenmiş olması önemli değildir. Bilginize…

 3. Merhabalar,
  Ocak 2016 da daire satın aldım. Satın aldığım tarihte dairenin 5000 lira gibi bir borcu varmış.Yönetime bu borcun bana ait olmadığını ve ödemeyeceğimi söyledim fakat kabul etmedi.Ben de ödemedim. Bu borç için icra takibi başlatmışlar ve avukat şuan daireyi satışa çıkaracağını 35 bin lira ödememi istiyor. Daireyi satabilir mi ve ben bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim, dava açsam kazanma şansım nedir? Teşekkürler.

 4. Merhaba,,
  85 daireli 4 bloktan oluşan bi sitenin yönetim kurulu başkanıyım,
  Sitemizde oturan bir kat maliki ve bir kiraci 2019 yılı harcamaları İle ilgili gelir gider konusunda detaylı döküm, ve fatura görmek istiyorlar, ben 2020 yılı yönetiçisi olarak 2019 yılı detaylarını vermekle sorumlusuyum,,,
  Teşekkür ederim,,,

  1. Merhabalar, geçmiş hesap yılına ait evrakları teslim aldığınız için göstermeniz gerekmektedir. Bilginize..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir