İÇERİK VE YER SAĞLAYICILARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU

  1. İçerik Sağlayıcı Kimdir?hosting-hukuk

İçerik sağlayıcı 5651 Sayılı Kanunun1 2. maddesinde “İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler” şeklinde tanımlanmıştır. Kanunda bahsi geçen içerik kavramının daha rahat anlaşılması için örnek vermek gerekirse; herhangi bir haber yorumu, makale, fotoğraf birer içeriktir. Bunun yanında sosyal medyadaki içeriklere değinmek gerekirse, Facebook’taki “gönderi”ler, Twitter’daki “tweet”ler, sözlüklerdeki “Entry”ler de içerik kavramına dahil olup bu içeriği paylaşan kişiler de içerik sağlayıcı olarak değerlendirilmektedir.

  1. İçerik Sağlayıcının Sorumluluğu Nedir ?

İçerik sağlayıcıları, 5651 Sayılı Kanun madde 4/1’e göre internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. Dolayısıyla yukarıda tanımını yaparak açıklamış olduğumuz içerikleri sağlayan kişiler bu içeriklerden hukuken her yönüyle tamamen sorumlu olmaktadır. Dolayısıyla sosyal medyada ve diğer sitelerde yapılan her yoruma, paylaşılan her gönderiye dikkat etmek gerekmektedir.

Yine 5651 Sayılı Kanun madde 4/2’ye göre içerik sağlayıcı bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.

İçerik sağlayıcı ayrıca, 5651 Sayılı Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında; Telekominikasyon İletişim Başkanlığının (Bundan sonra “Başkanlık” olarak anılacaktır.) talep ettiği bilgileri talep edildiği şekilde Başkanlığa teslim etmek ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla da sorumludur.

  1. Yer Sağlayıcı Kimdir ?

Yer sağlayıcı 5651 Sayılı Kanunun 2. maddesinde “Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler” şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, içerik sağlayıcıların içeriklerini yayınlayan siteler Kanun tarafından “yer sağlayıcı” olarak nitelendirilmektedir.

  1. Yer Sağlayıcının Sorumluluğu Nedir ?

Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bir başka ifadeyle yer sağlayıcılar, yer sağladıkları içeriklerden sorumlu değillerdir. Ancak yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten resmi makamlarca haberdar edilmesi halinde, yer sağladığı içeriği yayından çıkarmakla yükümlüdür.

Yer sağlanan içeriklerle ilgili herhangi bir uyuşmazlık çıkabileceğinden, yer sağlanan hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdürler.

Ayrıca, yer sağlayıcı Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla da sorumludur. Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

1 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir