KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ – II

Bir önceki yazımızda kişilik hakkını açıklamış ve kişilik haklarını koruyan düzenlemelerden kısaca bahsetmiştik (Lütfen Bkz…). Bu yazımızda ise kişilik hakkının ihlali halinde yasa tarafından sağlanan hukuki koruma yollarından söz edeceğiz.

Kişilik hakkının ihlali halinde hukuki koruma yolları, Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) madde 25; “Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir. Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir.  Davacının, maddî ve manevî tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır. Manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez. Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.” hükmüyle düzenleme altına alınmıştır.

Anılan madde uyarınca sağlanan hukuki koruma yollarından ilki koruyucu davalardır. Kişilik hakkı ihlal edilen kişi, koruyucu davalarla ihlal tehlikesinin önlenmesini, mevcut bir ihlalin sona erdirilmesini, ihlalin tespit edilmesini ve mahkeme tarafından verilecek kararın üçüncü kişilere duyurulmasını talep edebilmektedir.

Koruma yollarından ikincisiyse tazminat davalarıdır. Kişilik hakkı ihlal edilen kişi, maddi veya manevi herhangi bir zarara uğramışsa, tazminat davası açarak zararının tazmin edilmesini talep edebilmektedir. Kişilik hakkının ihlali halinde özellikle manevi bir zarardan söz edilebilmesi için; kişilik değerlerinde bir eksilme meydana gelmesi, ayrıca kişinin acı, elem ve ızdırap duyması gerekmektedir.

Kişilik hakkının ihlalinden kaynaklanan tazminat davalarında, davacının yahut davalının yerleşim yerinde bulunan asliye hukuk mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir