4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN HAKEM KARARLARININ İPTALİ – V

Bir önceki yazımızda 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) kapsamında verilen hakem kararlarına karşı açılan iptal davasınn sonuçlarından bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda söz konusu iptal kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yollarından söz edeceğiz.

MTK madde 15/A-7 hükmüyle, iptal davası hakkında verilen kararlara karşı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) hükümlerine göre temyiz yoluna başvurulabileceği, temyiz incelemesinin MTK madde 15  kapsamında yer alan iptal sebepleriyle sınırlı olarak, öncelikle ve ivedilikle karara bağlanacağı ifade edilmektedir. HMK madde 361 uyarınca, hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabileceği düzenleme altına alınmıştır.

Temyiz başvurusu üzerine, MTK madde 15 kapsamında yer alan iptal sebepleriyle sınırlı olarak temyiz incelemesi gerçekleştiren Yargıtay, iptal davası sonucunda mahkeme tarafından verilen kararı bozabilir veya onayabilir, bunun yanı sıra mahkeme kararını düzeltemez veya değiştirmez.

Tarafların tahkim yolunu uyuşmazlığı genellikle daha tarafsız ve bağımsız olduğunu düşündükleri bir yargılama usulüne göre ve daha kısa sürede çözüme kavuşturmak, bu doğrultuda devlet yargılamasından kaçınmak amacıyla tercih ettikleri göz önünde bulundurulduğunda, hakem kararlarına karşı açılan iptal davalarının sonucu verilen kararların temyizinin mümkün olması, temyiz incelemesinin de iptal davasındaki gibi MTK kapsamında düzenlenen iptal sebeplerinin incelenmesi biçiminde yapılması, doktrinde birçok yazar tarafından eleştirilmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir