GENEL (YAZILI) YARGILAMA USULÜ NEDİR?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (“HMK”) iki çeşit yargılama usulü düzenlenmiştir. Bunlar; yazılı yargılama usulü ve basit yargılama usulüdür. Basit yargılama usulüne ilişkin detaylı bilgilere yer verdiğimiz ilgili yazılarımız için lütfen (Bkz: …) (Bkz: …) (Bkz: …) (Bkz: …) (Bkz: …)

Davanın, yargılama esnasında gözetilmesi gereken bir takım aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalar aşağıdaki sırayla izlenmek zorunda olup; bir aşamanın diğerinin önüne geçmesi, yargılamanın hukuka ve hakkaniyete uygun işleyişini bozacaktır.

  • Dilekçelerin verilmesi aşaması (Bu aşamada sırasıyla; dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinin ilgili mahkemeye sunulması gerekmektedir),
  • Ön inceleme aşaması,
  • Tahkikat aşaması,
  • Sözlü yargılama aşaması,
  • Hüküm aşaması,
  • Kanun yolları aşaması.

Gerek yazılı yargılama usulünde gerekse de basit yargılama usulünde, bir davanın mevcut olabilmesi için ilk şart; davacının taleplerini içeren uygun bir dava dilekçesinin mahkemeye ibraz edilmesidir. Zira hiçbir mahkeme davacının talebi olmaksızın kendiliğinden bir dava açamaz ve davayı inceleyip karara bağlayamaz.

Dava dilekçesinin Türkçe olarak kaleme alınması, okunaklı olması ve dilekçede somut duruma uygun, anlaşılır kelimelerin kullanılması davanın seyri ve sonucu açısından büyük önem arz etmektedir. Nitekim, uygulamada da sıklıkla karşılaşıldığı üzere, hatalı ve/veya yanlış yazım sebebiyle ciddi hak kayıplarına mahal verilebilmektedir. Dava dilekçesinde bulunması gereken hususlara ilişkin (Bkz: …)

Bir uyuşmazlığın ilk derece mahkemesi tarafından hükümle sonuçlandırılması halinde, koşulları oluşmuşsa istinaf (Bkz: …) ve temyiz (Bkz: …) olağan kanun yollarına başvuru gündeme gelecektir. İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararın kesin olması ya da kararın olağan kanun yollarından geçerek kesinleşmesi halinde ancak olağanüstü kanun yoluna, yargılamanın yenilenmesi kurumuna başvuru imkanı doğabilecektir. Bu konudaki ayrıntılı açıklamalarımız için Türk Hukuku’ndaki yargılama sistemine dair yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. (Bkz: …)

Yukarıda sayılan aşamalara ilişkin bilgilere diğer yazılarımızda ayrıca yer vereceğiz, lütfen takipte kalın.

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir