HAMİLE İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ

İş hayatında her ne kadar cinsiyetler arası eşitlik ilkesi geçerli olsa da bazı durumlarda kimi işçiler için yasa ve yönetmeliklerde özel düzenlemeler mevcuttur. Bu özel düzenlemelerle sağlanan pozitif ayrımcılıkla, bu çalışanların daha rahat iş hayatına katılmaları ve mağdur olmamaları amaçlanmaktadır.

Hamilelik dönemindeki kadın işçilerin, çalışma saatlerinde yapılan farklı düzenlemeyle mağdur olmamaları ve daha rahat çalışabilmeleri, iş yaşamından kopmamalarının hedeflendiği açıktır. Hamilelik dönemi için çalışma süreleri Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’inin 9. maddesinde “Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.” şeklinde düzenlenmiştir. Maddede görüldüğü üzere gebe işçi, doğumdan sonra da 1 yıl süre ile gece mesaisi yapamamaktadır ancak gündüz mesaisinde çalışabilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 69. maddesinde gece çalışması “Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca şunu da belirtmek isteriz; İş Kanunu’nda çalışma süreleri haftalık olarak düzenlense de hamile olan kadın işçiler için geçerli ve uygulanacak olan madde ilgili yönetmelikteki hükümdür.  

İş Kanunu kapsamında işveren eşit davranma yükümlülüğü altındadır. İş Kanunu’nun 5. maddesinin 3. fıkrasında İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.” demek suretiyle işverenin hamile olan işçiye gebeliğinin getirdiği biyolojik sebeplerden dolayı zorunlu olarak farklı bir uygulama yapabilmesini, bunun haricinde yapılan farklı işlemlerin ise ilgili madde uyarınca eşit davranma ilkesine aykırılık taşıyacağını hüküm altına almıştır.  

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir