BASİT YARGILAMA USULÜNDE TAHKİKAT

Basit yargılamada tahkikat aşaması, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“Kanun”) 320. maddesinde ön incelemeyle (Bkz: …) birlikte düzenlenmiştir. Anılan maddenin 3. fıkrasında “Mahkeme, tarafların dinlenmesi, delillerin incelenmesi ve tahkikat işlemlerinin yapılmasını yukarıdaki fıkrada belirtilen duruşma hariç, iki duruşmada tamamlar. Duruşmalar arasındaki süre bir aydan daha uzun olamaz. İşin niteliği gereği bilirkişi incelemesinin uzaması, istinabe yoluyla tahkikat işlemlerinin yürütülmesi gibi zorunlu hâllerde, hâkim gerekçesini belirterek bir aydan sonrası için de duruşma günü belirleyebilir ve ikiden fazla duruşma yapabilir.” denilmek suretiyle tahkikata ilişkin kurallar açıklanmıştır.

Bu hükümle; mahkemenin ön inceleme duruşması hariç olmak üzere, tarafların dinlenmesi, delillerin incelenmesi ve tahkikat işlemlerinin yürütülmesi işlemlerini iki duruşmada tamamlaması gerektiği ve basit yargılama usulünün kısa sürede sonuçlandırılması amacı gereğince, duruşmalar arasının 1 aydan uzun şekilde tayin edilemeyeceği bildirilmiştir. Ancak burada, taraf veya tanıkların başka il/ilçelerde ikamet etmesi sebebiyle farklı mahkemeler aracılığıyla işlemlerin yapılması, bilirkişi incelemesinin hemen sonuçlandırılamaması gibi işin niteliği gereğince yargılama süresini uzatacak zorunlu hallerin mevcudiyeti durumunda, mahkemenin gerekçesini belirtmek şartıyla bir aydan sonrası için duruşma atayıp ikiden fazla duruşma yapabileceği söz konusu kuralın istisnası olarak açıklanmıştır.

Maddenin 4. fıkrasında ise “Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır.” hükmüne yer verilerek; Kanun’un 150. maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına karar verilmekle birlikte, basit yargılama usulüne tabi olan dosyaların en fazla bir kez işlemden kaldırılmasına imkan tanındığı, bir kez yenilendikten sonra takipsiz bırakılan dosyaların tekrar yenilenmesinin mümkün olmadığı ve açılmamış sayılacağı belirtilmiştir.

Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler (Bkz: …), basit yargılamada dilekçeler ve delillerin sunulması (Bkz: …), ön inceleme aşaması hakkında ( Bkz: … )

Bir sonraki yazımız ise basit yargılama usulünde hüküm olacaktır.

                                                                                                           Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir