AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Türk Ceza Kanunu (“TCK”) içerisinde tanımlanmış suçların işlenmesi halinde; suçun ve suçlunun durumu göz önünde tutularak hükmedilen yaptırım türüne, güvenlik tedbirleri denmektedir. Aynı zamanda bu güvenlik tedbirleri, yine TCK kapsamında çeşitli dallara ayrılmaktadır. Bu yazımızdaysa çeşitli dallar arasından, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin üzerinde yoğunlaşacağız.

Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, TCK madde 57’de “Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar.” şeklinde düzenlenmektedir. Kişi üzerinde akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin ne kadar süre için uygulanacağı madde hükmünde belirtilmese de; 57. maddenin ikinci fıkrasında, kişinin toplum üzerinde tehlike oluşturma riski kalkana ya da büyük ölçüde azalana kadar, güvenlik tedbirinin uygulanacağını belirten çerçeve bir kural oluşturulmuştur. Tedbirin kalkması içinse, tekrar mahkeme kararı gerekmektedir. Ayrıca hastayı muayene edip rapor veren doktorlar; güvenlik tedbirine hükmedilen kişinin daha sonra da tehlike oluşturma potansiyeli olduğunu düşünüyorlarsa bu görüşlerini rapora geçtikleri takdirde, belirli aralıklarla kişinin sağlık durumunun kontrol edilmesi yönünde bir karar mahkeme tarafından verilebilecektir. Önemle belirtmek gerekir ki; bu kontroller sırasında kişide yine tehlike niteliği görülürse, tekrar güvenlik tedbiri uygulamasına gidilmektedir.

Son olarak 57. maddenin son fıkrasında, “Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasına karar verilir. Bu kişilerin tedavisi, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığından kurtulmalarına kadar devam eder. Bu kişiler, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine infaz hâkimi kararıyla serbest bırakılabilir.” şeklinde, alkol ve uyuşturucu bağımlıları için uygulanacak güvenlik tedbiri yöntemine yer verilmektedir.

Yazıyla ilgili Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin ilgili kararını alıntılamaktayız; Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 11.03.2020 T., 2020/1098 E., 2020/5194 T.; “Akıl hastalığı nedeniyle kusur yeteneği bulunmadığı saptanan sanığın, CMK’nın 191 ve 147. maddeleri uyarınca yöntemine uygun olarak savunması tespit edilip, yükletilen suça ilişkin tüm kanıtlar gösterilip tartışıldıktan sonra, suçun kanıtlanması halinde TCK’nın 32/1 ve 57. maddeleri uyarınca akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunması, kanıt bulunmaması ve suçu işlediğinin ispatlanamaması halinde ise beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle doğrudan ceza verilmesine yer olmadığına ve güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi, bozma nedenidir.”.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir