YABANCI DEVLET BAYRAĞINA KARŞI HAKARET SUÇU

Yabancı devlet bayrağına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar kısmında madde 341’de (1) Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemenlik alametlerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikayetine bağlıdır.” şeklinde düzenlenmiştir.

TCK madde 341 ile devletin diğer devletlerle olan uluslararası ilişkilerinin korunması amaçlanmıştır. Madde metninde belirtilen “resmen çekilmiş olan bayrak” ibaresi ile kastedilen gerek yabancı devlet gerekse Türk kamu hukukuna ve Türk kanunlarına uygun olarak bayrağın direğe asılmış olmasıdır. Suçun oluşması için madde metninden de anlaşıldığı üzere bayrağın “resmen” asılmış olması gerekmektedir. Örneğin, yabancı devlet vatandaşının astığı bir bayrağın yakılması ilgili suçu oluşturmayacaktır.

Suç şikayete tabi suçlar arasında yer almaktadır. Suçun soruşturulması ve kovuşturulması, bayrağına hakaret edilen devletin şikayetine bağlı olarak yapılabilmektedir. Suçun yargılaması Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir