KOOPERATİF KURULUŞUNDA TESCİL ESNASINDA İNCELENECEK UNSURLAR

“Kooperatif Kuruluşunda Tescil ve İlan Süreci” başlıklı yazımızda (bkz. ilgili yazımız…)  kooperatif kuruluşu için ilgili ticaret sicil müdürlüğü tarafından yürütülecek tescil ve ilan sürecini anlatmıştık. Ticaret sicil müdürlüğünce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) 32. m. kapsamında yapılacak inceleme neticesinde, kooperatif kaydının 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (“KK”) ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin (“TSY”) öngördüğü bütün koşulların yerine getirildiği tespit edildiği takdirde, tescil işleminin gerçekleştirileceğini belirtmiştik. Bu yazımızda TTK 32.m. kapsamında, kooperatif tescil işlemleri esnasında ilgili ticaret sicil müdürlüğü tarafından incelenecek unsurlardan bahsedeceğiz.

TTK 32.m. “(1) Sicil müdürü tescil için aranan kanuni şartların var olup olmadığını incelemekle yükümlüdür. (2) Tüzel kişilerin tescilinde, özellikle şirket sözleşmesinin, emredici hükümlere aykırı olup olmadığı ve söz konusu sözleşmenin kanunun bulunmasını zorunluluk olarak öngördüğü hükümleri içerip içermediği incelenir. (3) Tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtmaları, üçüncü kişilerde yanlış izlenim yaratacak nitelik taşımamaları ve kamu düzenine aykırı olmamaları şarttır. (4) Çözümü bir mahkeme kararına bağlı bulunan veya sicil müdürü tarafından kesin olarak tescilinde duraksanan hususlar, ilgililerin istemi üzerine geçici olarak tescil olunur. Ancak, ilgililer üç ay içinde mahkemeye başvurduklarını veya aralarında anlaştıklarını ispat etmezlerse geçici tescil resen silinir. Mahkemeye başvurulduğu takdirde kesinleşmiş olan hükmün sonucuna göre işlem yapılır.” uyarınca kooperatif tescil işlemleri esnasında ilgili ticaret sicil müdürlüğü tarafından incelemesi gereken unsurlar aşağıda sıralanmıştır. Buna göre ticaret sicil müdürlüğü tarafından;

  1. tescil için aranan kanuni şartların var olup olmadığı,
  2. kooperatif ana sözleşmesinin emredici hükümlere aykırı olup olmadığı ve söz konusu sözleşmenin kanunun bulunmasını zorunluluk olarak öngördüğü hükümleri içerip içermediği,
  3. tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtıp yansıtmadığı,
  4. tescil edilecek hususların üçüncü kişilerde yanlış izlenim yaratacak nitelik taşıyıp taşımadığı,
  5. tescil edilecek hususların kamu düzenine aykırı olup olmadığı incelenir.

Ticaret sicil müdürlüğü tarafından, tescil hususunda incelenmesi gereken unsurlar kontrol edildikten sonra herhangi bir eksiklik yahut aykırılığa rastlanmadığı takdirde tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir