YETERLİ KORUMANIN BULUNDUĞU ÜLKELERİN TAYİNİNDE KULLANILMAK ÜZERE OLUŞTURULAN FORM HAKKINDAKİ KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Tarihi: 2.5.2019

Karar No: 2019/125

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 9. maddesinde kişisel verilerin yurtdışına aktarılması hususu düzenlenmiş, “…kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir…” denmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu henüz yeterli korumanın bulunduğu ülkeleri belirlemiş yahut ilan etmiş değildir. Ancak şimdilik, 2.5.2019 tarihli ve 2019/125 numaralı Kurul kararıyla, bu ülkelerin tayininde dikkate alacağı kriterleri duyurmuştur. Buna göre;

– Verilerin aktarılacağı yabancı ülkeyle Türkiye arasındaki karşılıklılık durumu,

– İlgili ülkenin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuatı ve uygulaması,

– İlgili ülkede bağımsız veri koruma otoritesinin bulunması,

– Kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası antlaşmalara taraf olma ile uluslararası kuruluşlara üye olma durumu,

– Türkiye’nin üye olduğu küresel ve bölgesel örgütlere üye olma durumu,

– İlgili ülke ile yürütülen ticaret hacmi,

kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkenin ‘yeterli korumanın bulunduğu ülke’ olarak nitelendirilmesinde göz önünde bulundurulacaktır.

İlgili kararın tam metnine ulaşmak için; (Lütfen bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir